Başvuruda bulunmak isteyen adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden en az 50 puan almış olması gerekiyor. Başvurular onaylandıktan sonra, her alan için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav süreci nasıl işleyecek?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecekler. Sözlü sınavlar, belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adayların değerlendirme kriterleri

Adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür bilgileri, alan bilgisi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Adayların verdikleri cevaplar hem sözlü olarak hem de yazılı olarak kaydedilecek.

Sözlü sınav komisyonu

Sözlü sınav komisyonları, bir başkan ve iki üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görev yapacaklarını sınav günü öğrenecek. Sınav merkezlerindeki tüm işlemler, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek.

Sınav sonuçları ve başarı kriterleri

Sözlü sınav sonuçları, tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Mülakat Giriş Yerleri Açıklandı Mülakat Giriş Yerleri Açıklandı

Sınav merkezleri

Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.