Adalet Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde

Emekli ve asgari ücretliye kötü haber Emekli ve asgari ücretliye kötü haber

17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında "ölüm, emeklilik ve istifa gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası ve kullanımı talebinde bulunulabileceğinin" belirtilmiş olması ile yeni kurulan ilk derece mahkeme sayıları gözetilerek bu yıl faaliyete geçirilecek olan Denizli ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri dışında kalan diğer bölge adliye mahkemelerine yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşir ünvanındaki personelin nakil talepleri olumlu değerlendirilememiştir.

İsteğe bağlı naklen atama sonuçları, personelimizin görev yaptığı ve naklen atandığı adliye ile atamaya esas alınan hizmet puanını gösterir şekilde ilan edilmiştir.

İsteğe bağlı naklen ataması yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar naklen atanan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.