Dünyada bir ilk olacak bu sistem sayesinde, denetimli serbestlik altındaki 300 bin kişi, BİOSİS aracılığıyla izlenebilecek. Yakın bir zamanda ihalesi gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde uygulamaya konulacak olan BİOSİS, şu şekilde işleyecek:

4 ALANDA OLANAK TANIYOR
Denetimli serbestlik tedbirlerinin daha etkin uygulanabilmesi için geliştirilen sistem, elektronik izleme kapsamında şu anda dört farklı alanda ünite kullanımına olanak tanımakta:

Konutun terk edilmemesi,
Belirlenen yerlere gidilmesi veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi,
Alkol kullanımının izlenmesi,
Mağdur koruma üniteleri

Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor

HÜKÜMLÜLERİN ONAYI ALINDIKTAN SONRA SİSTEME YÜKLENECEK
Mevcut durumda, denetimli serbestlik altında yaklaşık 300 bin yükümlü bulunmasına rağmen, elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi ile sınırlıdır. BİOSİS sayesinde, 300 bin kişinin elektronik izlenmesi mümkün olacak.

Yükümlülerin onayları alındıktan sonra, kendi elektronik cihazlarına sistem yüklenecek. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak gerçekleştirilecek izleme ile saha personeline duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak.

Kaynak: sabah

Editör: Selim CAN