Çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler için hazırlıklar devam ediyor. Kulisler de hareketlendi. Yapılacak çalışmalarda mesai saati düzenlemesi, vergi dilimi düzenlemesi, kıdem tazminatı fonu gibi kritik konu başlıkları ele alınıyor. İşveren ve işçi tarafında talepler dile getirilirken ekonomi yönetimi de tarafları ikna etmeye çalışacağı bir zemin arıyor.

Çalışma hayatını sil baştan değiştirecek yeni düzenlemeler için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çalışma hayatındaki kanunların birleştirileceği yönündeki açıklamasının ardından başlayan tartışmalı süreç devam ediyor. Çalışma hayatında bu birleştirmenin yanında, çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik bir düzenleme olabileceği de kamuoyuna yansıtılmıştı.

EKONOMİ YÖNETİMİ İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN ORTAK BİR ZEMİN ARAYIŞINDA

İşveren tarafında esnekleşme, kıdem hesabının düşürülmesini gibi talepler öne çıkarken işçi de hakların güçlendirilmesi ve vergi dilimi düzenlemelerini istiyor. Ekonomi yönetimi de tarafları ikna etmeye çalışacağı bir zemin için çalışıyor.

BİM'e Uygun Fiyatlı Bisikletler Geldi BİM'e Uygun Fiyatlı Bisikletler Geldi

“ÖNCELİKLİ ODAK KIDEM TAZMİNATI FONU VE ESNEKLEŞME”

Ekonomi Gazetesi’ne bilgi veren kaynaklar, arayışların her ne kadar kamuoyuna çalışma saatleri, iş kanunlarındaki maddelere yönelik yansısa da ana odağın kıdem tazminatı fonu kurulması, esnekleşme dahil geniş kapsamlı bir arayışın “zemin yoklamaları” olduğunu vurguladılar.

Ekonomi yönetimi, olası bir Anayasa değişikliğini de göz önüne alarak, çalışma hayatına yönelik bazı konuların anayasaya taşınması, çalışma saatleri gibi düzenlemeler karşılığında, kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi unsurları koyarak tarafları ikna etmeye çalışacağı bir zemin arıyor.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ORTAK TALEBİ GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Çalışma hayatına yönelik uzun süredir düzenleme talepleri gündemdeki yerini koruyor. Yakın zamanda bu alanda geniş kapsamlı bir iyileştirme yapılmadı. Üstelik geçmişte oldukça etkin kullanılan üçlü danışma kurulu, ekonomik sosyal konsey, çalışma meclisi gibi araçlar da son dönemde pek işletilmiyor. Süreç içinde işveren kanadı esnekleşme, kıdem tazminatı hesabında gün sayısının düşürülmesi, işçi kanadı ise iş güvencesinin genişletilmesi-etkinleştirilmesi, kıdem tazminatı sisteminin güçlendirilmesi, örgütlenmenin yasayla koruma gücünün artırılmasını talepleriyle ortaya çıktı. İşçi ve işveren kanadının ortak talebi ise gelir vergisi düzenlemesi olmakla birlikte, hükümet bu talebi yerine getirmedi.

BİR PAZARLIK ARAYIŞI OLABİLİR

Ekonomi’nin görüştüğü taraflar son dönemdeki görüşmelerde çalışma hayatına yönelik kapsamlı bir düzenlemenin zemininin oluşturulmaya çalışıldığını belirtiyor. Bunun işareti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu bünyesinde bir hazırlık olduğu yönündeki açıklamasıyla ortaya çıktı. Bunun ardından, hem işçi hem de işveren kanadından Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleşti.

Tarafların ilk rahatsızlığı hazırlıkların alışılageldik üçlü danışma mekanizmasının dışında başlamış olması. Her ne kadar geçmişte çalıştaylar olsa da, bunların mevzuata, kanuna dönüşme sürecinde üçlü mekanizmanın kullanılmamış olması, üstelik çalıştaylarda herhangi bir uzlaşı arayışı olmadan sadece görüş alınmış olması tedirginliği artırdı.

PAZARLIK ORTAMI OLULTURULMASI İHTİMALİNDEN SÖZ EDİLİYOR

Gelinen süreçte ise bu kez en zor konuların masaya konularak taraflar için bir pazarlık ortamı oluşturulması ihtimalinden söz ediliyor. Taraflardan bu konuda endişe içinde olanlar olduğu gibi, olabilirliğine inananlar da bulunuyor.

EN ZOR KONU KIDEM TAZMİNATI FONU

Zor konuların ilki kıdem tazminatı fonu oluşturulması. Geçmişte birkaç kez kamuoyuna taşınsa da hiçbir zaman, resmi bir plan, taslak ya da öneri masaya getirilmedi. Öte yandan, kıdem tazminatı fonu sorunlu bir alan olmakla birlikte, kamu için sıra dışı ve büyük bir kaynak olması nedeniyle de zamanlama olarak önem taşıyor.

SEÇİM SONRASI GÜNDEMİ OLABİLİR

Kıdem tazminatı fonu, esnekleşme, çalışma hayatındaki işverenleri kısıtlayan bazı unsurların bir tarafa, bazı işçi haklarının Anayasa’ya taşınması, sendikal örgütlenmeye yönelik kolaylaştırma, çalışma süreleri gibi bazı unsurlarda işçi lehine düzenleme yapılması gibi unsurlar bir tarafa konularak siyasi bir girişim olabileceği vurgulanıyor.

Ancak bütün bu yaklaşımlar için şu anda siyasetin takvimine girmiş bir konu yok. Kıdem tazminatı fonu, seçim sonrasında, özellikle Anayasa değişikliği gündeme getirilirse, bu unsurların ortaya çıkarılabileceği, Anayasa değişikliğinin çok kuvvetle muhtemel referanduma gideceğinden hareketle, kitleleri ikna için işçi lehine düzenlemelerin Anayasa referandumundaki kaldıraç unsurlarından biri olarak kullanılabileceği vurgulanıyor.

TGRT HABER 

Editör: ELİF KOÇ