BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Eğitim 25.12.2023, 22:35
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

MEBden yapılan açıklamada, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemlerin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek."

2023-2024 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH

İŞLEM

25-29 Aralık 2023

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

02- 05 Ocak 2024

İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

08-19 Ocak 2024

Gözlem formlarının doldurulması

22-26 Ocak 2024

Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

31 Ocak 2024

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

10 Şubat- 14 Nisan 2024

Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Nisan 2024

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan- 03 Mayıs 2024

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan                                                                                       itirazlarının

değerlendirilmesi

06-10 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

05-09 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

12-16 Ağustos 2024

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazlarındeğerlendirilmesi

05-29 Ağustos 2024

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.    GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.
Öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemleri ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2.    ADAY GÖSTERME SÜRECİ
2.1.    Sınıf öğretmenleri tarafından “EK-1    Gözlem    Forumu”    doğrultusunda önerilen
öğrencilerin aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
2.2.    Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon mevcut üyeler ile oluşturulacaktır.
2.3.    Her bir ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde her bir sınıf seviyesindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
2.4.    Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. İkinci yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler %20’lik dilimi etkilemeyecektir.
2.5.    Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrenciler için “EK-1 Gözlem Formu”nun çıktısı doldurulduktan sonra okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
2.6.    Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını; MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne (İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) işleyerek kaydedeceklerdir.
2.7.    Sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/ e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne yetenek
alanına göre girişi yapılan tüm öğrencilerin listesi okul yönlendirme komisyonuna teslim
edilecektir.
2.8.    Okul yönlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a)    Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrenci/öğrencileri belirlemek,
b)    Aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilerin sınıf/şube bazlı listelerini ve “EK-1 Gözlem Formları”nı ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek,
c)    Aday gösterilen öğrenci bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, okul numarası, ad soyad, aday gösterilen yetenek alanı) kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltme işlemlerinin, gözlem formlarının doldurulma süresi içinde, sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülü ( İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılmasını sağlamak,
2.9.    Okul yönlendirme komisyonları tarafından aday gösterilmesine karar verilerek gözlem formları doldurulan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler;
a)    Total görme, total işitme yetersizliğine ve otizm spektrum bozukluğuna ilişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu / Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ile durumlarını aday gösterme süresi içinde belgelendireceklerdir.
b)    Durumlarını belgeleyen öğrenci velilerinin sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilerek aday gösterme süresi içinde (8-19 Ocak 2024) dilekçeleri ile il tanılama sınav komisyonuna başvuru yapmaları gerekmektedir. İl tanılama sınav komisyonları tarafından başvurular değerlendirildikten sonra ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulmasına karar verilen öğrenci listeleri Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.
c)    Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulan öğrencilerden;
i.    Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlıkça belirlenen test bataryasına uyum sağlayamayacağı düşünülen öğrencilerin durumu İl Tanılama Sınav Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
ii.    Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen test bataryasına uyum sağlayamadığına karar verilen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamaları süresi içinde Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.
iii.    Merkez Tanılama Sınav Komisyonu tarafından öğrencinin durumuna uygun test bataryasına karar verilecektir.
ç) Resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamasından muaf tutulan
öğrencilerin bireysel değerlendirme aşamasında il tanılama sınav komisyonları tarafından alınacak tedbirleri belirlemek üzere Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir. d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler %20’lik kontenjan içerisinde değerlendirilecektir.

3.    UYGULAMA ESASLARI
3.1.    Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun Oluşturulması
a)    Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında, üç daire başkanından oluşur. İhtiyaç hâlinde komisyona Rehberlik Hizmetleri ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlıklarında görevli, alanında uzman ikişer personel de görevlendirebilir.
b)    Merkez Tanılama Sınav Komisyonu, her yetenek alanı için Genel Müdürlükte görevli daire başkanlarının başkanlığında, alanında uzman en az iki üyeden oluşan alt komisyonlar oluşturabilir.
3.2.    Merkez Tanılama Sınav Komisyonun Görevleri
a)    BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini ülke genelinde planlamak,
b)    Alt komisyon oluşturulması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c)    Alt komisyonlardan gelen görüşleri karara bağlamak,
ç) BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin ülke genelinde sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
d)    İl tanılama sınav komisyonlarınca maddi hata tespit edilen itirazları karara bağlamaktır.
3.3.    İl Tanılama Sınav Komisyonunun Oluşturulması
a)    BİLSEM’e yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 25-29 Aralık 2023 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacaktır.
b)    İl tanılama sınav komisyonu;
i.    İl millî eğitim müdürü ya da görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile başkan tarafından ilde bulunan bilim ve sanat merkezi ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri arasından seçilecek üyelerden
oluşturulur.
ii.    Komisyonun başkan ile birlikte en az dört, en fazla yedi kişiden oluşması esastır.
İhtiyaç halinde nüfusu 500 binin üzerinde olan ilçelerde öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecini takip etmek üzere ilçe millî eğitim müdürü, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, bir bilim ve sanat merkezi müdürü ve bir rehberlik ve araştırma merkezi müdürü ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalar süresince komisyona dâhil edilebilir.
3.4.    İl Tanılama Sınav Komisyonunun Görevleri
a)    BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde derse giren sınıf öğretmenlerine, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ve okul yöneticilerine 02-05 Ocak 2024 tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine yönelik bilgilendirme toplantılarını planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
b)    Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarındaki iş ve işlemleri planlamak ve yürütmek,
c)    Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek maddi hata içermeyen itiraz başvurularını karara bağlamak, değerlendirme sonucunda maddi hata tespit edilen itirazları ise karara bağlanmak üzere Merkez Tanılama Sınav Komisyonu’na göndermek,
ç) Bireysel değerlendirme itiraz sürecinde; genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarında görev yapmış en az bir (1) uygulayıcının, resim ve müzik yetenek alanları için ise alanlarının uygulamalarında görev yapmış en az ikişer (2) komisyon üyesinin görevlendirilmesini sağlamak.
3.5.    Genel Uygulama Esasları
a)    Aday gösterilen öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacaktır.
b)    Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığını duyurma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı velilere teslim edilmesi zorunludur. Aday gösterilen öğrencilerin sınıf/şube bazlı listelerinden uygulama giriş belgelerinin teslimine ilişkin takibi yapılacaktır.
c)    Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin uygulamalarında görev verilmeyecektir. Uygulamanın yapıldığı kurum müdürü/bina sorumlusu/il tanılama sınav komisyonu üyeleri tarafından görev
aldığı tespit edilen öğretmenlerin tutanak düzenlenerek görevi geçersiz sayılacak olup varsa devam eden görevleri iptal edilerek bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir. Öğrencinin ise uygulaması geçersiz sayılacaktır.
ç) Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarında; öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır. Uygulama salonlarında görev alan öğretmenlerde yukarıda belirtilen hususlardan biri ya da birkaçının uygulama sırasında kurum müdürü/bina sorumlusu/il tanılama sınav komisyonu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek ilgili öğretmenlerin varsa devam eden görevleri iptal edilecektir ve bu öğretmenlere bir sonraki BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde görev verilmeyecektir.
d)    Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
3.6.    Ön Değerlendirme Uygulama Esasları
a)    Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, elektronik ortamda 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
b)    Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden verilecektir. Uygulamalar, cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı (6) oturum olacak şekilde planlanacaktır.
c)    Ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak öğretmenler il tanılama sınav komisyonlarının kararları doğrultusunda il millî eğitim müdürlüklerince eşitlik ilkesine uygun olarak resen seçilecektir. Ön değerlendirme uygulamalarında öncelik sırasına göre;
i.    BİLSEM ve RAM’larda görev yapan öğretmenler,
ii.    MEBBİS il/ilçe yöneticiliği yapan öğretmenler,
iii.    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde koordinatör ve eğitmen olarak görevlendirilen öğretmenler görev alabilecektir.
3.7.    Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları
a)    Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.
b)    Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
c)    Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz (30) dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla on beş (15) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak değerlendirmeye alınmayacaklardır.
ç) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında aynı gün “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
d)    Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
e)    Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
f)    Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.
g)    Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabileceklerdir.
3.7.1.    Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a)    Bireysel değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen psikometrik ölçme aracı/araçları kullanılacaktır.
b)    Öğrencilerin randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgelerinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takvimde öngörülen tarih aralığında, resmî tatil günleri dışında, en kısa sürede tamamlanacak şekilde oluşturulacaktır.
c)    Yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı değerlendirme sürecinde görevlendirilecektir.
ç) Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin en aza indirilmesi esastır. Ancak görev yaptığı RAM’da değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili RAM’daki uygulayıcı, Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile yine uygulayıcı hareketliliği en az düzeyde tutulacak şekilde değerlendirmelerin devam etmekte olduğu diğer RAM’larda da görevlendirilebilecektir.
d)    Uygulamalar, öğrenci velileri ile uygulayıcıların, değerlendirme öncesinde ve sonrasında karşılaşmayacağı şekilde planlanacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmasından ve uygulama sonrasında veliye tesliminden kurum müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
e)    RAM dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları ilgili RAM müdürlerinin sorumluluğundadır.
f)    Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varıldığı durumlarda (öğrencinin, performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye ölçeğin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak ve durum tutanak ile tespit edilerek il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonuna bildirilecektir.
3.7.2.    Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a)    Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)    Öğrencilerin randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri için oluşturulacaktır.
c)    Uygulamalar belirlenen tarihlerde yer alan her bir gün için iki oturumdan oluşacak olup
aynı gün değerlendirmeleri yapılacaktır.
ç) Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.
3.7.3.    Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
a)    Değerlendirmeler Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.
b)    Öğrencilerin randevuları, takvimde öngörülen tarih aralığında (resmî tatil günlerinin dışında) randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.
c)    Değerlendirmeler her gün için dört (4) oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
ç) Değerlendirmeye yönelik hazırlanan “Örnek Uygulama Videosu” http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden izlenebilecektir. İlgili video uygulama merkezi müdürlükleri tarafından her oturum öncesinde öğrencilere izletilecektir.
d)    Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

4.    İTİRAZLAR
4.1.    Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.
4.2.    Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.
a)    Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
b)    Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
c) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖZLEM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 27 Şubat 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı