Ders Saati Süreleri Talebi

Türk Eğitim-Sen tarafından Ders Saati Süreleri konulu resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Eğitim 04.01.2024, 14:59 04.01.2024, 16:18
Ders Saati Süreleri Talebi

4 Ocak 2024 tarihli Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kütük ve Genel Sekreter Haydar Urfalı imzalı resmi yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri başlıklı 9uncu maddesinin birinci fıkrasında; Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul züre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ilse 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir. hükmü ile aynı Yönetmeliğin Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler başlıklı Ek 3üncü maddesinin birinci fıkrasında; ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir. hükümleri yer almaktadır.

Bakanlığınız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.10.2023 tarihli ve 86717234 sayılı yazısında; yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 40 dakikalık bir ders saati süresinin ilgili valilikçe yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9uncu ve Ek 3üncü maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabileceği belirtilmiştir.

Bakanlığınız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 91211300 sayılı yazısında da; 2023-2024 eğitim öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ortaöğretim kurumlarında Valilikler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9uncu maddesinde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresinin 30 dakika olarak uygulanabileceği belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Etkinlik, Ders, Etüt ve Dinlenme Süreleri başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında; İlköğretim kurumlarında; a) (Değişik: RG-14/10/2023-32339) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır. hükmüne, aynı Yönetmeliğin Olağanüstü Durumlarda Eğitim, Öğretim, Yönetim ve İşleyişe İlişkin Alınması Gereken Tedbirler başlıklı EK MADDE 2- (Ek: RG-30/8/2020-31229) (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir. hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde eşitlik ilkesi de gözetilerek, yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan ilköğretim kurumlarında da 40 dakikalık bir ders saati süresinin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. fıkrası ve Ek 2. maddesi uyarınca 2023--2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabilmesine imkan tanınması gerekmektedir. Ayrıca, ikili eğitim yapan okullarda kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçilmesi açısından ders saatlerinin kısa tutularak, derslerin başlangıç saatlerinin daha ileriye, bitiş saatlerinin ise daha geriye çekilmesi öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının yararına olacaktır. İzah edilen hususlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda gereğini arz ederiz. denilmiştir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 04 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı