Genç Araştırma Görevlisi Gripten mi Yoksa Mobbingden mi Öldü?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERVE AKDEDE BASİT BİR GRİPTEN Mİ YOKSA REKTÖR PROF.DR. EKREM SAVAŞ ve EKİBİNİN MOBBİNG’İNDEN Mİ ÖLDÜ?

Eğitim 29.10.2019, 20:17 29.10.2019, 20:17
Genç Araştırma Görevlisi Gripten mi Yoksa Mobbingden mi Öldü?

Gencecik bir araştırma görevlisi. Aslen Rizeli olduğu söyleniyor. Ailesi İzmir Aliağa’da ikamet ediyor Dokuz Eylül Üniversitesinde İstatistik okumuş. Yüksek lisansını ABD’de yapmış. Gelecek hayalleri,  umutları  daha da önemlisi yaşam sevinci var. var. 2015 yılında araştırma görevlisi olmuş. İstatistik bölümünde çalışıyor.  Eskişehir  Teknik Üniversitesinde doktora yapıyor. Bölümü onun doktora bitirmesini bekliyor ki; Uşak Üniversitesinde İstatistik bölümü faaliyete geçsin. Bölüme öğrenci almak için  doktoralı  üç öğretim elemanı koşulu yerine getirine gelmiş olacak. Genç akademisyen önündeki bir yıl içinde doktorayı bitirmeyi planlıyor.  Fakat işler öyle gitmiyor. 2008 de DEÜ de mezuniyetle başlayan 2013’te ABD’de tamamlanan yüksek lisans,  2015 yılında Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Bölümü araştırma görevliliği yine bu süreçte Anadolu Üniversitesi teknik üniversitesinde devam eden doktora eğitimi. İşte bu akademisyenin hayat serüveni,  16 Ekim 2019’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde    hayata gözlerini yummasıyla son buldu.

Peki bu sürece nasıl gelindi. Mobbing iddiaları neden? Anlatalım. 


Bölüm Başkanı Doçent Dr. M.G. ÜNSAL adlı hocasıyla,  dekanlığın arasının açık olduğu, özellikle dekan yardımcısı D.U’ nun hocası arasında sürtüşme olduğu,   bölüm başkanının dekanlık idaresiyle  arasının  iyi olmadığı söyleniyor. Bölümün bir çok işini genç araştırma  görevlisi yürütüyor. Derslere yardımcı oluyor, programları hazırlıyor, Fen Edebiyat Fakültesinde  başka bölümlere de yardımcı oluyor. TUBİTAK projesinde fiilen çalışıyor, değişik TUBİTAK projelerinde de   çalışmak için  hazırlık yapıyor. Bir yandan akademik süreçte etkinlikler yaparken bir yandan da Eskişehir’de  doktora yapıyor.

Bir gün ona başka bir okulda görevlendirildiği söyleniyor. Nedenini bilmiyor! Talihsiz Merve bu görevlendirmenin akademik ilerlemesini ve çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor ve bölüm başkanlığına  derhal bir itiraz dilekçesi veriyor. Dilekçeyi aynen veriyorum. 

 T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Bölümünüzde 2015 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Dekanlık ve bölüm başkanlığı tarafından -sözlü olarak- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na görevlendirildiğim bildirilmiştir. Böylesi bir görevlendirmenin akademik hayatımı olumsuz bir şekilde etkileyeceği kanaatindeyim. Çünkü halihazırda Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde doktoramı yapmaktayım ve gerek doktora tez konumla gerekse akademik kariyerimi geliştirecek diğer konularla ilgili çalışmalarımı İstatistik Bölümü’nde yürütmekteyim. Ayrıca, gerek bölümün gerekse fakültenin sınav görevi, ders ve sınav programı hazırlanması, derslerin asiste edilmesi, bir TÜBİTAK projesinde gerçekleştirme görevliliği gibi görevleri de yerine getirmekteyim.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na görevlendirilmem halinde, uzmanlık alanımla doğrudan ilişkisi olmayan bir birimde çalışmak zorunda kalacağım için, doktora tez çalışmalarım ve akademik kariyer geliştirme uğraşlarımın sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı böylesi bir görevlendirmenin yapılmamasını talep ediyorum.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 21.03.2019

Araş. Gör. Merve AKDEDE

 

Bu dilekçe üzerine Bölüm Başkanı   rektörlüğe derhal bir yazı yazıyor.  Gerekçelerini tafsilatlı olarak belirterek,  Araştırma Görevlisi Merve AKDEDE’ye ihtiyaçları olduğunu ve bölümlerinde, kalmasını talep ediyor.  Buyurun  bölüm Başkanı Doçent ÜNSAL’ın  resmi  talep yazısının tamamını okuyun. 

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 26/03/2019 Konu: Personel Daire Başkanlığının 14/03/2019 tarihli 9525 sayılı Araş. Gör Merve AKDEDE’nin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na görevlendirme yazısı hakkında

Personel Daire Başkanlığı’nın 14/03/2019 tarihli ve 9525 sayılı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 18/.3/2019 tarihli 28070897-900- sayılı, bölümümüz elemanı Araş. Gör. Merve AKDEDE’nin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na görevlendirildiği yazısına istinaden; söz konusu görevlendirmenin yapılması ile Sayın Akdede’nin gerçekleştirdiği hali hazırdaki aşağıdaki görevlerinin aksama durumu ortaya çıkabilecektir.

Bölümdeki aksayacak görevleri;

1. Biri kabul edilmiş ve başlamış, diğeri ise hazırlık aşamasındaki iki adet TÜBİTAK BİDEB 1002 projesinde sırasıyla “gerçekleştirme görevlisi” ve “araştırmacı” statüsünde yer alması ve yer alacak olması,

2. İstatistik Bölümü’nün Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakülteler bünyesindeki girdiği servis derslerini asiste etmesi ve sınavlarına yardımcı olması,


3. Yakın tarihte doktorası bitme durumunda olan Merve AKDEDE’nin, “Dr.” ünvanını aldıktan sonra İstatistik Bölümü’ndeki en az 3 öğretim üyesi şartının sağlanması ile bölümün aktif hale geçebilecek olması,

Fakültedeki aksayacak görevleri;

 1. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde vize, final ve bütünleme sınavlarında yaptığı gözetmenlik görevleri

2. 17/10/2018 tarihli E.37315 sayılı yazıya istinaden yine Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sanat Tarihi Bölümü’nün Bahar ve Güz yarıyılı ders programlarını ve vize, final ve bütünleme sınav programlarını hazırlama görevi

 3. 18/06/2018 tarihli ve E.21795 sayılı yazıya istinaden Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan Komisyonu’na seçilip ve halen devam eden aktif görevi

konularının dikkate alınarak yukarıda belirtilen hususlar ve iş yükleri dolayısıyla öğretim elemanımızın bölümümüzde kalması hususundaki talebimizi arz ederim.

Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL

Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanı

  

Böyle bir durumda ne yapılması lazım?  Gerekçeleriyle izah edilmiş böyle bir talebe normal bir yönetici   olumlu cevap verir diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz?   Hayır öyle olmuyor.   Prof.Dr.  Ekrem SAVAŞ aşağıdaki resmi yazıyla,    talebi reddediyor.    Okuyun lütfen.

 

Sayı : 28833187-903.07.01-

Konu : Görevlendirme İptal Talebi (Arş. Gör. Merve AKDEDE)

Sayın Doç.Dr. Mehmet Güray ÜNSAL

İstatistik Bölüm Başkanlığı - Bölüm Başkanı

İlgi : a) 14/03/2019 tarih ve 9525 sayılı Rektörlük Oluru. b) 26/03/2019 tarih ve 5772 sayılı dilekçeniz. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi kadrosunda görev yapmakta iken 14.03.2019 tarih ve 9525 sayılı Rektörlük Oluru ile 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde görevlendirilen Arş. Gör. Merve AKDEDE"nin, görevlendirilmesinin iptaline ilişkin talebiniz uygun görülmemiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

 

Büyük bilim adamı hocamız uygun görmemiş ama neden uygun görmediğini açıklama ihtiyacı da duymamış! Gerekçe bildiren bölüm başkanlığı yazısını gerekçe bildirmeden reddetmiş.  Padişahımız efendimiz böyle buyurmuş, adeta…!

MERVE’NİN DRAMI

İşte bundan sonraki aşama tam  bir dram. Bu kızcağız ağlaya ağlaya yeni görev yerine gidiyor.  6 ayı geçen süre burada görev yapıyor.   Böyle bir durumda kalan her insan gibi  duygusal açıdan büyük bir çöküntü yaşıyor. Anlaşılıyor ki bu altı ayda her gün biraz daha çökmüş. 14  Ekim tarihinde grip şikayetiyle  İzmir’de hastaneye yatırılıyor, bünye  hiçbir ilaca olumlu cevap vermiyor ve vefat ediyor. İddiaya göre, doktor,  Bu kız büyük bir travma yaşamış, Stres ve duygusal çöküntüden bağışıklık sistemi çöktü. Enfeksiyonu durduramıyoruz demiş” Merve Akdede 17 Ekim’de kurtulamayarak vefat etmiş ve 18 Ekimde  İzmir Aliağada  toprağa verilmiş. İlgi çekici olan bu genç akademisyenin ölümünün Uşak’ta haber bile olmaması.  Gelelim yaşananlara..

İddia şu: Bölüm başkanı ile takışan idare,  özellikle  dekan yardımcısı, bölüm başkanına zarar vermek için, bölüm başkanının koruduğunu düşündükleri Merve AKDEDE ile     oynamaya bölümün işlerini zora sokmaya karar veriyorlar.  Başka bir deyişle Bölüm başkanına güç gösterisi yapıyorlar. Sonuçta  gencecik bir bilim kadınını, uygulamalı istatistik anabilim dalı  araştırma görevlisini istememesine rağmen zorla başka bir okula görevlendiriyorlar. Genç kızın  yaşadığı duygusal çöküntüden  bağışıklık sistemi  göçüyor ve ölüyor. İddialar bu çerçevede!  


Son zamanlarda öğretim üyelerine uygulanan MOBBİNG ile üniversitenin karıştığı, bir çok öğretim üyesine kadro verilmediği, bu nedenle öğretim üyelerinin başka üniversitelere gittiği ve gitmeye zorlandığı şikâyetleri  yağmur gibi yağıyor.  Öğrenci işleri daire başkanı  Mehmet KARA’ya  yapılan baskı sonucu felç geçirdiği  söyleniyor. Rektör Ekrem SAVAŞ’ın daha önce 2015 yılında  Sait ÇELİK’e karşı kaybettiği rektörlük  seçiminde ÇELİK’e  oy veren ve ona yakın olanları hedef seçtiği bu elamanları  kadrosuzlukla ve çeşitli baskı yönetimleriyle  cezalandırdığı, iddialar arasında.

Şimdi Prof Dr. Ekrem SAVAŞ’a soruyoruz.

Rahmetli Merve dilekçesinde; “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na görevlendirilmem halinde, uzmanlık alanımla doğrudan ilişkisi olmayan bir birimde çalışmak zorunda kalacağım için, doktora tez çalışmalarım ve akademik kariyer geliştirme uğraşlarımın sekteye uğrayacağını düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı böylesi bir görevlendirmenin yapılmamasını talep ediyorum, dediği halde,

 

Merve AKDEDE’yi bölüm başkanı ayrıntılı gerekçe bildirerek,  yapmayın dediği halde görevlendirme bahanesiyle başka bir okula neden sürdünüz? Bu işlemde ne gibi bir akademik fayda gördünüz?

Bu gülen yüzün, gencecik bir ana –baba evladının soldurulmasından kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız neden?

Kendi kızınızı ABD’lerde okutan siz, böyle bir şeyin kendi kızınıza yapılmasını ister miydiniz?

MOBBİNG kavramı nedir biliyor musunuz?

  Üniversiteden  öyle Mobbing iddiaları  geliyor ki, eğer bu iddialar doğrusuysa  size vah memleketin haline..

 

Biliyorsunuz ülke bugünlerde kadın cinayetleriyle sarsılıyor. Gencecik bir bilim insanı KADIN, zorla ve kurallara aykırı olarak sürülüyor. Duygusal çöküntüden bağışıklık sistemi çöküyor ve ölüyor.  Bu işlemlerin  kadın cinayetlerinden farkı var mı, bilmiyorum. Bu olayın bir MOBBİNG sonucu gelişen bir ölüm olayı olma ihtimali  kadın örgütlerini ilgilendirir mi onu da bilmiyorum.


Ben özgür basın olarak görevimi yaptım.  Başta  Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM olmak üzere  Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuna bağlı dernekleri,  Üniversiteli Kadınlar Dernekleri,   Kadın Haklarını Koruma Derneği,  ve benzeri dernekleri bu olayla ilgili iddiaları araştırmaya ve üstüne gitmeyi  tavsiye ediyorum. Bir üniversitede bir bilim kadınına bu yapılıyorsa başkasına neler yapılmıyordur, diye sormadan edemiyoruz?   Dahası YÖK gibi bir kurum bu üniversitede olan biten her şeye seyirci. Ülke adına çok acı!

Evet sonuç şu:  14 Ekim’degenç bir akademisyen Ege üniversitesi Hastanesine  grip teşhisiyle yatırılıyor. Beş çeşit anibiyotik veriliyor ama hiç biri etkili olmuyor. Doktor geçirdiği ruhsal  travmadan ve çöküntüden dolayı bağışıklık sitemi göçmüş hiçbir ilaca cevap vermiyor, diyor.   Biz bu durumu,  Sağır kulaklar duyana, kör gözler görene kadar  özgür basın olarak görevimizi yapacak ve haykırmaya ve  söylemeye devam edeceğiz. Pırıl pırıl genç bir akademisyen kızımızı ölüme sürükleyen olayların  takipçisi  olacağız.

Bu haberi yazarken usak.tv olarak küçük bir araştırma yaptık. Ruhsal çöküntülerin bağışıklık sistemini etkilediği ve kanser hastalıkları dahil insanın organizmasını iflas  ettiren bütün hastalıkların,    büyük çöküntü ve üzüntülerden sonra ortaya çıktığı bilinen bir gerçekmiş. Böyle bir duruma sebebiyet vermekte cinayettir. Derecesini bilmem ama cinayettir.

Biz  bu konuyu haber yaparak kamuya mal ediyor ve savcılık ve YÖK nezdinde  ihbar ediyoruz. Bakalım ne olacak.  Bakalım savcılık  olaya ilgi duyup olayları araştıracak mı? Bakalım YÖK denetleme kurulu harekete geçecek mi?  Yoksa halkımız   ve resmi kurumların başındaki  sorumlular, böyle olaylara duyarlı olmak  için kendi çocuklarının  ölümünü mü bekleyecek.?  Bekleyeceğiz göreceğiz.!

 

Uşaktv

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
6.Dönem Toplu Sözleşmeyi Başarılı Buluyor musunuz?
6.Dönem Toplu Sözleşmeyi Başarılı Buluyor musunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2021
İmsak 05:18
Güneş 06:43
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31