Dünya genelinde yürütülen akademik çalışmalarda blokzincir tabanlı teknolojilerin geleceğin dünyasında önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. İnsan hayatının merkezine konumlanması beklenen söz konusu teknolojilerin; sektörleri, iş yapış biçimlerini ve günlük yaşam pratiklerini değiştirmesi bekleniyor. Özellikle yeni jenerasyonun alana olan ilgisi düşünüldüğünde, blokzincire adaptasyonun olumlu yönde seyredeceği ifade ediliyor. Tüm bu gelişmelerin, gençlerin yeni kariyer alanlarına yönelmesini kolaylaştıracağını belirten GAMI Teknoloji COO’su Fatih Dinçel, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Blokzincir tabanlı teknolojiler, halihazırda faaliyet yürütülen sektörlerin tamamını dönüştürme potansiyeli taşıyor. Teknolojinin sunduğu imkânlar hem farklı sektörlerdeki işleyişleri dönüştürebilir hem de verimliliğin artırılmasına katkı sunabilir. Bu sebeple, geliştirilen ürün ve teknolojilerin giderek daha fazla kişi veya kurum tarafından tercih edileceğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, yalnızca mevcut sektörleri değiştirmekle kalmayan blokzincir teknolojilerinin, yeni iş sahalarının ortaya çıkmasına öncülük edeceğini düşünüyoruz. Kademeli olarak kısa, orta ve uzun vadede yoğun bir istihdam sağlamasını bekliyoruz.

“Blokzincir, gençlere yeni kariyer alternatifleri sunuyor”

Bugün gelinen noktada, blokzincir teknolojisinin kullanıldığı kripto ekosisteminde yeni iş sahalarının oluşturulması ve dünya genelinde birçok insana istihdam sağlanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu alanlarda çalışmanın en büyük gerekliliği özel olarak eğitim almanın yanı sıra küresel ölçekte yapılan çalışmaları takip etmekten geçiyor. Blokzincir tabanlı teknolojiler gençlere yeni kariyer alternatifleri sunuyor ancak sektördeki kariyer fırsatlarından faydalanmak isteyen gençlerin kendilerini bu alanda geliştirmeleri gerekiyor.

Blockchain: yenilikçi çözümler ve yeni iş alanları

GAMI Teknoloji olarak Web3 ve blokzincir alanından faaliyet gösteriyoruz. Ekip olarak yürüttüğümüz çalışmalarla yenilikçi teknolojilerin üretiminde aktif biçimde rol alıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünler arasında Web 3.0 Pazarlama Platformu, Blokzincir Tabanlı Kitlesel Fonlama Platformu ve NFT ile Çalışan Egzersiz Mobil Uygulaması öne çıkıyor. Tüm iş süreçlerimizi dışarıdan destek almadan ilerletiyor, sahip olduğumuz know-how ve sağladığımız istihdamlarla da büyümeye devam ediyoruz. Tecrübelerimiz ışığında, blokzincir tabanlı teknolojilerin iş dünyasına yenilikçi çözümler getirdiğini ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağladığını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Sonuçta, yeni neslin birikim kazanması ve blokzincir alanına yönelmesi iş dünyasında öne çıkmalarına neden olabilir. İlgili alanlarda yeterli uzman kadronun bulunmaması ve sektörün farklı perspektiflere ihtiyaç duyması da blokzincir ekosistemini daha değerli kılan faktörler arasında yer alıyor. GAMI olarak, ekosistemimizin önümüzdeki dönemde istihdama ve kalkınmaya önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Bizler de bu sürece öncülük eden ciddi bir aktör olmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin