2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinde görev yapan araştırma görevlilerinin uzun süreli yurt dışı görevlendirmelerinde eşitsizlik yaratan, YÖK’ün “ÖYP kapsamından 50/d statüsüne alınan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yaptıkları alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlardan burs kazanmaları ve üniversiteleri tarafından ücretsiz izinli sayılmaları kaydıyla, yurt dışında uzun süreli olarak görevlendirilebileceklerine…” dair kararına karşı Eğitim Sen tarafından açılandavada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararın yürütmesini durdurma kararı verdi.

İşte o karar: