10 Aralık 2001 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) cetvelin sonuna ''Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'' gibi sıralar eklenmiştir.


Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğünde girer ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.