657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda devlet memurlarının hafta sonu nasıl ve hangi şartlarda çalıştırılabileceği açıkça ifade ediliyor. Kanun, devlet memurlarının hafta sonu çalışmaları düzenlenmiş ve bu çalışmanın karşılığını ne şekilde alınacağı da belirtilmiş durumda. İşte memurların hafta sonu mesaisi ile ilgili detaylar...


MEMURLARIN HAFTA SONU ÇALIŞTIRILABİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?


Danıştay 8. Daire Başkanlığı Esas No:1996/1213  Karar No:1998/4166  ve 10.12.1998 tarihli kararında bu konu hakkında şöyle demiştir;


"657 sayılı Yasanın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178. maddesinin (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri ve bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için personele bir gün izin verileceği öngörülmüştür. Anılan 178. madde uyarınca hazırlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 gün ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde, yapılacak fazla çalışmanın amir tarafından memura bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi kurala bağlanmıştır. Bu düzenlemeler uyarınca memurların hafta tatili olan Cumartesi ve Pazar günleri usulüne uygun olarak fazladan çalıştırılabilecekleri açıktır."