5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği 2. taksit ödemeleri başladı.

5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği 2. taksit ödemeleri başladı.MEB okullara gönderdiği resmi yazıda, 2019 Şubat ayına ait 2. taksitlerin gecikmelere mahal verilmeden yapılmasını istedi.