https://www.ajanskamu.net/ haber/gorevden-alinan-o-genel- mudur-geldigi-yere-geri-gitti- h96799.html

 

Adresinde yayınlanan ve şahsımla ilgili hayal ürünü, gerçekleri yansıtmayan itham ve yakıştırmalar içeren haber yorumunuzla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 


1987-2014 yılları arasında her kademesinde ( mühendis, bilgi işlem şefi, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı) görev yaptığım TCDD genel müdürlüğünün bağlı ortaklığında edindiğim bilgi birikimi, tecrübe ve aldığım eğitimin gereklerini yine devletimin başka bir kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığında 4,5 yıl onurla sürdürdüm.


Görev yaptığım süre içerisinde işimin ve devlet memurluğunun gereği kanunlar ve diğer mevzuata uygun hareket edilmiş çalıştığım kurumun hassasiyetlerine azami düzeyde özen gösterilmiştir. 


Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla insan hakları, onuru ve haysiyetine duyduğunuzu tahmin ettiğim saygıya güvenerek söz konusu metnin kaldırılması ve bu açıklamanın yayınlanması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğinizi umuyor iyi çalışmalar diliyorum.  


Bilal TIRNAKÇI