Ajanskamu.net--

Türkiye'de 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin; adı ''Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' şeklinde değiştirilmiştir, 13'üncü maddesi ''Özel barınma hizmeti veren kurumlara ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı'' başlığıyla birlikte ''10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22 Şubat 2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygunlanmaz.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatu Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.'' şeklinde değiştirilmiştir. 

Ajanskamu/www.ajanskamu.net