Bir diğer konu ise öğretmen olduğu hâlde veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, icra memuru, gümrük muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalan kamu personeli vardır. Bu, devletimiz için maalesef büyük, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

15/7/2016 sonrası olağanüstü hâl döneminde KHK'lerle meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı ortaya çıkmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı da doğurmaktadır. Ayrıca, bütçe olanaklarının kısıtlılığı sebep gösterilerek atama yapılmadığı gerçeği de ortadadır. Bundan dolayı Millî Eğitim Bakanlığı ölçütlerine göre öğretmen olup başka unvanlarda memurluk yapanlardan isteyenlerin kadrolarının Millî Eğitime öğretmen olarak kaydırılması sorunu büyük ölçüde çözülecektir.