Öğretim elemanı atamaları ile ilgili yetki belirsizliği de giderildi. Altmış gün içerisinde YÖK tarafından çıkartılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre kadrolara atama yetkisi "YÖK'ten izin alma şartı kaldırılarak" üniversitelere devredildi.

Ancak yönetmelik çıkana kadar bu hak YÖK tarafından kullanılmaya devam edilecek. Eğitim Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kurumların verimlilik esasına göre işlemesinin bir aracı olarak kurgulanan norm kadro uygulaması, "en az maliyetle en fazla verimin" alınmasını hedeflemektedir.

Bu yaklaşım piyasanın tüm alanlara tahakkümünün sonucu olarak anlam kazanmaktadır. Üniversitelerin bilimimin özgür şekilde üretilmesi gereken alanlar olduğunu düşündüğümüzde, norm kadro uygulamasının bu alanın yapısına uygun olmadığı ve bu alanda üretilen bilimin niteliğine müdahale anlamına geleceği açıktır.

Bu uygulama üniversitelerin idari ve kurumsal özerkliğine müdahale anlamına geleceği için de ayrıca üniversitenin doğasına aykırıdır. Bu uygulamanın üniversitelerde çok sayıda öğretim elemanı ve çalışanı norm kadro fazlası yaparak, görev yeri değişikliğine zorlayacağı açıktır" dendi.