Eğitim İş Sendikası Milli Eğitim Bakanlığından il içi ve il dışı özür atamalarında tanınan sürenin uzatılmasını istedi. Bakanlığa yapılan başvuruda "tüm boş kadroların hatta açılması muhtemel kadroların da istihdam durumu da gözetilerek sisteme yansıtılması" talep edildi.

Başvuruda şöyle denildi: Yıllardır başka bir okula atanmak istediği halde atanamayan bir çok öğretmen gerek Mayıs-Haziran döneminde gerekse bu dönemde normların güncel olmaması, emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara tercih yapamamaları (o dönemde ilişik kesemediklerinden) ve gerekse yönetici atamaları nedeniyle boşalan kadroları tercih edememelerinden dolayı puan üstünlüklerine rağmen mağduriyet yaşamışlardır.

Ayrıca her yıl daha düşük puanlı öğretmenlerin norm fazlası atama döneminde yüksek puanlı öğretmenlerin talep ettiği okullara atanmalarından dolayı da mağduriyetleri söz konusudur. Normal Eğitime Geçiş Sorunları İzmir, Aydın, Adana ve bir çok ilimizde ikili eğitimden normal eğitime geçişler yapılmış fakat bu süreçler atama dönemleri ile örtüşmediği ya da norm güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirildiği için mağduriyetler oluşmuştur. Örneğin İzmir'de A okulunda ikili eğitimden normal eğitime geçilmiştir. Güncel olmayan norma göre 5 norm fazlası oluşmuşken bu okuldan 3 öğretmen emekli olmuştur. Emeklilikten boşalan kadrolara normun normal eğitime geçiş nedeniyle güncellenmemesi sonucunda özür grubunda 3 öğretmen atanmış ve halen bu okulda 5 norm fazlası öğretmen vardır. Oysa ki 2'ye düşebilecekken mağduriyet oluşmuştur.

Sendika olarak normal eğitim savunduğumuz bir şey olmakla beraber sınıf mevcutlarını 30'un üstüne çıkaracak normal eğitim kabul edilebilir değildir.

Bakanlığın bu yıl pilot olarak uygulayacağı 5.sınıf yabancı dil hazırlık uygulaması nedeniyle bazı öğretmenlerimizin ders saati, norm kadro açısından etkilenecekleri gerçeği de söz konusudur. Bu durumdan etkilenecek öğretmenlerimiz de mağdur edilmemelidirler.

Sürecin kısa, eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle normların güncellemesinin pek de mümkün olmadığı görülmektedir.

Atama sisteminin gözden geçirilerek ikinci atama yapmak gibi zaman harcanmasına ve sürekli aynı süreç ve sorunların yaşanmasına yol açan sistem yerine atamaya etki edecek, kadro sirkülasyonu yaratacak hususları önceleyen bir sistemin tartışılarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.