Türk Eğitim-Sen'i temsilen Av. Dilek ATAK tarafından Kurumumuza yapılan başvuruda özetle; okul öncesi öğretmenlerin çalışma koşullarındaki birtakım zorluklara yer verilmiş olup; okul öncesi eğitim kurumlarında ders saatlerinin 40 dakikaya düşürülerek, dersler arasında teneffüs yapma hakkının verilmesi, eğer teneffüs hakkı verilmeyecek ise okul öncesi eğitimin aralıksız olmasından dolayı haftada 6 saat ilave ek ders ücreti ödenmesi talep edilmiştir.


"Okul öncesi eğitim kurumlarında yeterli destek personelin görevlendirilmesine: öğretmenlerin dinlenme ve özel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tedbir ve uygulamalara ilişkin olarak tüm eğitim kurumlan için geçerli ve açıklayıcı yazılı düzenlemeler yapılmasına; öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine; okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartlarının oluşturulması hususlarında. Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına, 6328 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın başvuran vekiline ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tebliğine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi. 

KAYNAK:KARAR