Anadolu Eğitim Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, yabancı uyruklu özellikle Suriyeli çocuklara eğitim-öğretim faaliyeti içinde olan öğretmenlerimiz için bakanlığa başvurduk. Başvurumuzda; öğrencilerinin çoğunluğu yabancı öğrenci olansınıf öğretmenlerinin görevlerini zor şartlarda yerine getirdiklerine, Türk milli eğitiminin amaçlarına ve kendi ülkemizin çocuklarına göre oluşan bir sistem içerisinde görev yaptıklarına dikkat çektik. Öğretmenlerimizin görevlerini yerine getirirken amaçlara ulaşmakta büyük zorluk çektiklerini, dil öğretimi ve kültürel değerlerimizin öğretilmesinde herhangi bir okulun sınıfından çok farklı bir sisteme ve şartlara haiz olduğunubelirttik. Mülteci haklarından kaynaklanan sorumluluk içinde bulunmakla birlikte, konu ile ilgili bakanlığımızın gerekli adımlar atarak sınıfının çoğunluğu yabancı uyruklu olan öğretmenlere artı ek ders ücreti ve hizmet puanı verilmesi hususunda talebimizi bakanlığa ilettik. Talebimizin iş yükü ve ücret uyumu açısından değerlendirilmesi, eğitim motivasyonu ile başarıya olumlu etki yapmasını diliyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği 

Sayı:                                                                                                               Tarih:

Konu:Ağırlıklı Olarak Yabancı Uyruklu Öğrencilere Eğitim Veren Öğretmenler
           
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
 
 
İlgi: a) 14/06/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
b) 22/04/1954 Tarih ve 429(V) Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kararı İle  

              Yürürlüğe Giren Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

 Yabancı uyruklu (özellikle Suriyeli çocuklara) eğitim vermekte olan öğretmenlerimiz olağan ve yaygın eğitim hizmetinin üzerinde bir emek ve performans ile çalışmaktadır. Öğrencilerinin çoğunluğu hatta tamamı yabancı kökenli öğrenci olanokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görevlerini zor şartlarda yerine getirdikleri, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve kendi ülkemizin çocuklarına göre oluşturulmuş bir sistem ile uyum sağlatma çabasıyla yorgun düştükleri açıktır.Öğretmenlerimiz görevlerini yerine getirirken, hedeflenen amaçlara ve akademik başarıya ulaşmakta büyük zorluk çekmekte, dil öğretimi ve kültürel değerlerimizin öğretilmesinde olağan dışı koşullara maruz kalarakçalışmaktadırlar.

Devletimiz ve Bakanlığımız mülteci haklarından kaynaklanan yükümlülükler içinde bulunmakla birlikte, bu yükümlülükleri öğretmenlerimiz üzerinden yerine getirmektedir. Ağır sorumluluk ve iş yükü açısından bakanlığınızın gerekli adımlar atarak sınıf mevcudunun tamamı veya çoğunluğu yabancı uyruklu olan öğretmenlerimize artırımlı ek ders ve hizmet puanı verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması hususunda talebimizi bilgilerinize arz ederiz.