aşkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Müftülüğü için 11/04/2022 tarihinde ilan edilen, 18/03/2023 tarihinde yapılan yazılı, 18-25/09/2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan yedek adaylardan (40) kişinin atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1-Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 25.  maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca 4. sınıf ilçelere atanacaklardır.

2-Adayların 15/11/2023 tarihinden başlayıp 20/11/2023 tarihi Pazartesi günü saat 23.55'e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde yer alan “Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

3-Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;

Valinin azarladığı, müftü istifa etti! Valinin azarladığı, müftü istifa etti!

      1.Yazılı sınav puanı yüksek olana,

      2.Hizmet süresi fazla olana,

      3.Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

4-Adaylar ilan edilen yerler için 10 tercihte bulunabileceklerdir.

5-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

      1.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."

       2.“Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

6-Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

7-"Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;

      1.Sınav sonucu elde etmiş oldukları İlçe Müftüsü olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

      2.Bu kişilerden daha sonra İlçe Müftüsü olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden İlçe Müftülüğü sınavına girmeleri gerekmektedir.

8-Tercihi doğrultusunda yada re'sen yer tespiti yapılan personelden mazereti bulunanların (sağlık, aile birliği, engellilik, eğitim, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) İlçe Müftülüğünden feragat ettiklerine dair dilekçelerini 22/11//2023 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. Bu kapsamda olup atandığı görev yerine başlayan personel, asgari hizmet süresini (2 yıl) tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

9-Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20/2. maddesi gereğince atandığı yere başlayan adayların bulundukları yerde (2 yıl) çalışmadıkça önceki unvan veya görev yerine atamaları yapılmayacaktır.

10-Atandığı yere başlayan adaylar, asgari hizmet sürelerini (2 yıl) tamamlamadıkça yurt dışı teşkilatında görevlendirilemeyeceklerdir.

11-Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların en geç 2 ay içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İlçe Müftüsü olarak atanma hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 22/11/2023 tarihine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

12-Adayların atamaya esas olan;

     1. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden alınacak İlahiyat Fakültesi lisans veya denklik mezuniyet belgesini,

     2. İhtisas Kursu bitirme belgesini / İlahiyat alanında yapılmış olan doktora diplomasını,

Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 22/11/2023 tarihine kadar önce e-posta, daha sonra posta yoluyla veya elden göndermeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

13-İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

14-Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 91- 84 43) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir. İlgili evraklar, [email protected] e-posta adresine gönderilecektir."

Editör: Haber Merkezi