MEB'den, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında 13 Maddelik Resmi Yazı

MEB 09.01.2024, 18:28
MEB'den, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında 13 Maddelik Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7. Dönem Toplu Sözleşme konulu resmi yazıda müdürler, diğer bazı idareciler, şef ve amirlerin özel hizmet tazminatı, teknik personelin ek ödemeleri, memur ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti, öğretmenlerin ek ders ücreti,
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Hakem Kurulu Kararı ve 7. Dönem Toplu Sözleşme konulu 13 maddelik resmi yazıyı tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdi. Yazıda 7. dönem toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımların 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirildi.
Sayı  : E-28892082-869-93890219     08.01.2024

Konu  : Hakem Kurulu Kararı ve

7. Dönem Toplu Sözleşme

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme, 03 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Hakem Kurulu Kararının "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" bölümü ile anılan Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1- Öncelikle anılan Hakem Kurulu Kararı ve Toplu Sözleşmenin 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

2- Hakem Kurulu Kararının "Şef ve amirlerin özel hizmet tazminatı" başlıklı 28inci maddesinin birinci fıkrasında; "(1) Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 22 puan ilave edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şef ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ve daha önce 10 puan eklenerek ödenmekte olan tazminat oranlarına 22 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

3- Hakem Kurulu Kararının "Koruma ve Güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı" başlıklı 29uncu maddesinde; "(1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir." hükmü yer almaktadır.


Buna göre, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ve daha önce 8 puan eklenerek ödenmekte olan ek ödeme oranına 10 puan eklenerek; silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ise buna ilave olarak ayrıca 5 puan daha eklenerek ödeme yapılacaktır.

4- Hakem Kurulu Kararının "Tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme" başlıklı 38inci maddesinin ikinci fıkrasında; "(2) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar kısmının 3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel bölümünün (ç) ve (f) sıraları kapsamında bulunanlar ve aynı Cetvelin Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil); kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile söz konusu (ç) ve (f) sıralarına tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonunda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir." denilmektedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 27 Şubat 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı