'Memur 2024 yılına mutsuz giriyor... Umutsuz olmasın'

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, memur ve emeklilerinin mevcut ekonomik durumu ve hükümetten beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Memurlar 20.12.2023, 13:47
'Memur 2024 yılına mutsuz giriyor... Umutsuz olmasın'

Genel Başkan Tuncay CENGİZ yaptığı açıklamada; "toplu sözleşme hükümlerinin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını, bu nedenle de memurlara her altı ayda bir TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında zam yapıldığını, 2023 yılında verilen 8.077 TLlık seyyanen zammın da beş aylık enflasyon ile eridiğini, alım gücü kayıplarına bağlı olarak geçim sıkıntısı çeken memurların mutsuz olduğunu" belirtti.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ sözlerine şöyle devam etti.

"Yaşam maliyeti oldukça artmış, TÜRK-İŞ, tarafından açıklanan Kasım 2023 ayı yoksulluk sınırını 45.686 TLye, gıda enflasyonu yüzde 80,12ye ulaşmış, gıda maliyetindeki artışların yanında bir memurun oturabileceği orta halli bir daire fiyatı büyükşehirlerde 15.000 TL ila 25.000 TL aralığına yükselmiştir. 20.352 TL en düşük ücret alan bir memurun ayakta kalabilmesi, gıda ihtiyacını karşılayabilmesi ve kirasını ödeyebilmesi oldukça güçleşmiştir.

İçinde bulunulan bu ekonomik durum, Devleti temsil eden memurları mutsuz etmektedir.

Bununla birlikte, TBMMde görüşülmekte olan ve ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba yasa kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına verilmesi planlanan 30 bin TL tazminattan, diğer memurların ayrı tutulması adalete ve hakkaniyete uygun düşmemektedir."

Gerek toplu sözleşme süreçleri gerekse torba yasalardaki palyatif çözümler ile sürekli umutsuzluğa itilen memurların, içinde bulundukları ekonomik güçlükten kurtulabilmesi için;

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için;

* En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklara yansıtılmalı,

* Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı" ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, kadro, sınıf, görev, risk ve sorumluluklar dikkate alınarak adalet ve hakkaniyet sağlanmalı,

* 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen "Lojman Tazminatı" piyasa rayiçlerine (15.000 ila 25.000 TL aralığında) uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli,

v Memur ve emeklilerine, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli,

* Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TLye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TLye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100den 6.000e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli,

* Emekli ikramiyesi, TOKİnin 100 m² konut maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalı,

* Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, müstakil birim müdürlüğü yapan personele "temsil tazminatı ve temsil ödeneği" verilmeli,

* Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, "Mühendislik Meslek Kanunu" çıkarılmalı, Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalı,

* Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmeli, ayrıca Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için "%50 oranında Mali Hizmetler Tazminatı" verilmeli,

* Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli "sözleşmeli personelin" ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. %5lik bir ücret artışının personelin mağduriyetini gidermeyeceğinin ve derdine derman olamayacağı bilinmeli,

* Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile "4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme" verilmeli,

* Sosyal Güvenlik Kurumu personeline "%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı" ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde "Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı" kadroları ihdas edilmeli,

* Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen "Asayiş Tazminatı", bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmeli, sivil Devlet memurlarının da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi "Toplu Taşıma Hizmetlerinden" ücretsiz faydalandırılması sağlanmalı,

* Çalışırken birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin 3.600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmeli, stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir

Adalet ve hakkaniyet için, adil bir gelir dağılımı için memurların da refahtan pay alabilmesi için yukarıda belirtilen her maddenin torba yasalar veya diğer mevzuat çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi, memur ve emeklilerinin beklentilerini karşılayacak, geleceğe yönelik umutları besleyecek ve tüm kesimlerde memnuniyet yaratacaktır.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 23 Şubat 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı