5 Aralık 2023 tarihli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü V. Bakan a. Şemsettin Ünal imzalı resmi yazıda ''Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesinin beşinci fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin birinci fıkrası, İş Makineleri Sürücü Eğitim (Operatörlük) Kursları Yönergesi'nin 17'nci maddesinin birinci fıkrası ve Özel Kurslar Sınav Yönergesi'nin 15'inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri kapsamında, 22 Aralık 2023 tarihli ve E-16915068-410.02-92771409 sayılı Makam Oluru ile kurslara kayıt yaptıran, halen kurslarda kayıtlı olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden sonra sınavlara girecek olan kursiyerlerden özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için 750 TL, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları için 600 TL, iş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursları için 600 TL ve özel kurslar için 600 TL sınav ücreti alınması Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim

Editör: Haber Merkezi