Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bakanlık bünyesinde çalışan gayret ve çalışmalarıyla emsallerine kıyasla başarı gösteren personellere ödül verilmektedir. Ödül alabilme kriterlerinin başında personelin 3 başarı belgesine sahip olması geliyor. 3 başarı belgesi alan personele İl Müdürlükleri kotasına göre üstün başarı belgesi ve bir maaş ödüllendirmesi yapılmaktadır. Fakat bazı öğretmen ve personeller ödül alamayacak. İşte şartlar;

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge' de Bakanlık ödül konusuyla ilgileri bilgileri paylaşmaktadır. Buna göre ;

Gölcük Milli Eğitimdeki Yolsuzlukta Raporlu Öğretmene Bile Ek Ders Ödenmiş Gölcük Milli Eğitimdeki Yolsuzlukta Raporlu Öğretmene Bile Ek Ders Ödenmiş


"a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

b) (Değişik 06.10.2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak."

Yönergede yer alan maddeler doğrultusunda daha önce almış olduğu Üstün Başarı Belgesi ile ödül alan personele ve ödül verilmemesi yönünde değerlendirilen personele,

Üstün Başarı Belgesi aldığı yıl içerisinde kınama cezasından daha ağır bir ceza alan personele ödül verilmeyecek.

Mebpersonel