Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eskişehir Sağlık-Sen hakkında suç duyurusu yapıldı Eskişehir Sağlık-Sen hakkında suç duyurusu yapıldı

Ülkemizde 75 yıllık geçmişe sahip bir eğitim kurumu olan olgunlaşma enstitüleri, kültürel değerleri ve geleneksel sanatları araştıran, bunların özelliklerini bozmadan geliştiren, arşivleyen, gelecek kuşaklara aktaran, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını sağlayan, bünyesinde araştırma, tasarım, tanıtım ve pazarlama birimleri bulunabilen, sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren, kurs programları ve her türlü yatay ve dikey geçişlere elverişli denklik programları uygulayarak belge almayı sağlayan eğitim kurumlarıdır. Böylesine önemli işlevlere sahip olan olgunlaşma enstitülerinde görev yapan öğretmenlerin bir bölümü, yönetmelik değişiklikleriyle hem çalışma koşulları hem de ücret eşitsizlikleri üzerinden mağdur edilmiştir.

Bu kuruma yıllarca emek veren öğretmen arkadaşlarımız, ders saati kavramının iş saati kavramına dönüştürülmesi sonucunda hak kaybına uğramıştır. Bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ders saatleri, yüz yüze eğitim vermedikleri gerekçesiyle 40 dakika yerine 60 dakikaya çıkarılmıştır. Ancak bu mantıkla hareket edildiğinde aynı kurumda görev yapan okul idarecileri de yüz yüze eğitim vermemesine rağmen, saat ücretleri 40 dakika üzerinden yapılmaktadır. Yine aynı şekilde değerlendirme kriterlerini öğretmenin hazırladığı ve sınavını yaptığı usta öğreticiler kurumda çalışırken yüz yüze eğitim vermedikleri halde, yapılacak üretimi ve tasarımını öğretmenin organize ettiği sözleşmeli usta öğreticiler ile aynı ortamda çalışmalarına rağmen ücretlendirme kriterlerinin farklı olması son derece adaletsiz ve kabul edilemez bir durumdur.

Olgunlaşma enstitülerinde görev yapan öğretmenler ve usta öğreticilerin atamaya esas branşları aynı olmasına rağmen bir kısmı yüz yüze eğitim yapmakta, öğretmenler üretim atölyelerinde öğrenci ve usta öğreticiler ile fiilen üretime katkıda bulunmalarına rağmen usta öğreticilerin 40 dakikadan, öğretmenlerin 60 dakikadan ücretlendirilmesi adil bir uygulama değildir. Bu durum aynı zamanda giriş çıkış saatlerinde de karışıklığa neden olmaktadır.

Olgunlaşma enstitülerinde ek ders ücretlendirilmesinde usta öğreticilerin ve okul idarecilerinin 40 dakikada hak ettiklerini, öğretmen arkadaşlarımızın neden 60 dakikada hak etmek durumunda kaldıklarına anlam vermek mümkün değildir. Bu durum, yıllarca bu kurumlarda emek veren öğretmenlerin, yaşanan adaletsizlikler nedeniyle diğer eğitim kurumlarına (meslek liseleri, halk eğitim merkezleri) tayin istemesine neden olmakta, emeklilik hakkını kazananların ise daha fazla çalışma isteğini yok etmektedir. Bu durumun devam etmesi halinde olgunlaşma enstitülerinde tecrübeli öğretmen kayıplarının artarak devam etmesi ve kurumsal hafızanın bu durumdan etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Olgunlaşma enstitülerinin ticari işletme değil eğitim kurumu olduğu unutulmamalıdır. Bu kurumlar, 657’ye tabii her branştan öğretmenin görev yapması nedeniyle özlük haklarının da tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi korunması gerekmektedir. Olgunlaşma enstitülerinde hak kayıplarına ve ayrımcılığa neden olan yönetmelik değişikliği ile öğretmenlerin çalışma verimi ve moral motivasyonu düşmüştür.

Eğitim Sen olarak, eğitimin bütün kademelerinde ve farklı alanlarında olduğu gibi, olgunlaşma enstitülerinde görev yapan eğitim emekçilerine yönelik her türlü haksız ve adaletsiz uygulamaya son verilmesini ve bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın önerilerinin dikkate alınmasını talep ediyoruz.