Emekliye maaş promosyonu verecek 19 banka belli oldu Emekliye maaş promosyonu verecek 19 banka belli oldu

Mirasçılar için yapılan son düzenlemeyle birlikte, Türkiye genelinde miras paylaşımında daha adil bir süreç başlatıldı.

SÜREÇ DAHA ŞEFFAF OLACAK
Bu değişikliklerle miras paylaşımındaki sorunların üstesinden gelmek daha kolay hale geldi ve böylece kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirme çabaları, miras paylaşımında daha adil ve şeffaf bir sürecin önünü açtı.

Hisseli tapuların paylaşımında, artık hissedarların anlaşması tek önemli kriter olarak kabul ediliyor ve noter onayına gerek kalmıyor.

Ancak hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca tapunun sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Bir mirasçı sözleşmeye imza atmadığı takdirde, diğer mirasçıların mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır.

Bu sayede miras paylaşımında yaşanan belirsizlikler ve anlaşmazlıklar daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabilir.

FORMALİTELER AZALACAK
Resmi prosedürlerin azalmasıyla birlikte, bu yeni düzenleme miras paylaşım sürecini basitleştirirken, taraflar arasında tam bir uzlaşma sağlanamadığında hukuki yolların hala geçerli olduğunu vurguluyor.

Mirasçıların haklarını korumak adına sözleşme imzalamalarının önemi üzerinde durulurken, herhangi bir ihtilaf durumunda mirasçıların yasal haklarını arama özgürlüğünün korunacağı belirtiliyor.

Bu düzenleme sayesinde miras paylaşım sürecindeki formalitelerin azalması sağlanırken, kardeşler arasındaki ilişkiler olumlu bir şekilde etkilenirken mirasçılar arasında daha hızlı, şeffaf ve anlaşılır bir paylaşım süreci ortaya çıkıyor.

Kaynak: GÜNBOYU