Nicelik olarak Liyakat Sen'i bilmesekte niteliğinin çok üstlerde olduğunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Niceliği büyük sendikalardan adaletsiz "Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" için bir açıklama gelmezken Liyakat Sen Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı resmi başvuruyu yayınladı. Öğretmenlerimiz sendikalarının bu sessizliğine neden ses çıkarmaz? Adaletsiz bir yönetmeliğin kendilerine uygulanmasına neden tepkisiz kalırlar? ki her kesim adaletsiz bir yönetmelik olduğunda hem fikirken... Adaletsizse neden uygulanıyor? Neden değiştirilmiyor? Sendikalar neden susuyor? Milli Eğitim Bakanı dahi yeni yönetici görevlendirme yönetmeliğiyle görevlendirmeler yapılacak demesine rağmen, neden yeni yönetmelik yayımlanmaz? soruları uzatmak mümkün...

Konu hakkında açıklama ve resmi başvuru yapan tek sendikanın açıklamasına gelince, işte o açıklama ve resmi başvurusu:

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ilgi yönetmelikte yapılmasını talep ettiğimiz “Ekber ve Erşed” anlayışına dayanan değişiklik önerilerimiz maddeler halinde sıralanmıştır.

1) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecek öğretmenlerden Kariyer basamağı ünvanı, öğrenim durumu ve kıdeminin esas alınarak “Ekber ve Erşed” anlayışına dayalı yönetici görevlendirme sistemi oluşturulması,

2) Eğitim Kurumu Yöneticisi iken Görevde Yükselme suretiyle MEB Şube Müdürlüğüne atananlardan eski görevine dönmek isteyenlere alt göreve atanma hakkı verilerek idarenin eşit ve hakkaniyetli davranma sorumluluğu gerekçesiyle; Milli Eğitim Şube Müdürlerine eski görev ünvanlarına dönüş hakkı tanınması,

3) Eğitim kurumlarının tür, öğrenci sayısı, personel sayısı, ekonomik ve coğrafi bölgesindeki farklılıklar nedenleriyle fırsat eşitliğini ortadan kaldırarak adil rekabet ortamını bozan; ikili eğitim, İYEP-DYK görevleri, yayınlanmış makale, marka tescili, yarışmalarda derece vb. ek puan uygulamaların eşitsizlik doğurduğu gerekçesiyle kaldırılması,

4) Lisansüstü eğitim gören öğretmenlerimizin harcadığı emeğin karşılığını hakkaniyetli bir şekilde verebilme gerekçesiyle; tezli yüksek lisansa verilen puanın tezsiz yüksek lisansa verilen puanın iki katı olacak şekilde artırılması,

5) 657 sayılı DMK’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle teşekkür ve takdir belgelerine puan verilmemesi uygulamasına son verilmesi,

6) Kamu çalışanlarının yer değiştirme hakkının engellenmemesi gerekçesiyle; Eğitim Kurumu yöneticilerine iller arası yer değiştirme hakkı verilmesi,

7) 657 Sayılı DMK’nın liyakat ilkesi gereği; yazılı sınavda başarılı olarak görevlendirilmiş eğitim kurumu yöneticilerine kadro ihdas edilmesi,

8) Hiçbir insani ve etik değer ile bağdaşmayan, “mülakatın” kaldırılması,

Ali Yalçın'dan maaşlar bayramdan önce ödensin çağrısı Ali Yalçın'dan maaşlar bayramdan önce ödensin çağrısı

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Milli eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılacak mevzuat güncelleme çalışmalarınızda, Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ait görüş ve önerilerimizin dikkate alınması talep ediyoruz.

Liyakat-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu