SAYIN CUMHURBAŞKANIM:

         Bizler Fenerbahçe Stadının yanında bulunan  İstanbul Anadolu lisesi ( Eski Adıyla Kenan Evren Lisesi) öğrencileri, öğretmenleri ve velileri olarak sesimizi sizlere duyurabilmek için bu satırları yazıyoruz. 

       Okulumuz 1899 yılında SULTAN 2.ABDÜLHAMİT HAN zamanında Zühtü Paşa Milli Eğitim bakanı iken yapılmış ve o tarihten bu yana eğitim yuvası olarak 120 yıldır birçok öğrenciye kucak açmıştır.

    Nice bilim insanı, edebiyatçı, sporcu, sanatçı, siyasetçi yetiştirmiş bu köklü eğitim yuvasında İstanbul Anadolu Lisesi ( Kenan Evren Lisesi) öğretmen, öğrenci ve velileri olarak eğitim öğretime devam etmek bizlere de nasip olmuşken, Fenerbahçe Stadının bitişiğinde yer alan okulumuz arazisinin maalesef Fenerbahçe spor kulübüne devredildiği haberi ile sarsıldık.

    Bu haberi aldığımız andan itibaren İstanbul Anadolu lisesi olarak derin üzüntü ve çaresizlik içindeyiz. Okulumuz Türkiye’deki 100 Tarihi okul arasında 36. Sırada olup Türkiye’deki sayılı Anadolu liselerinden biri iken böyle bir belirsizliği yalnız sayın Cumhurbaşkanımızın çözebileceği umuduyla zatı alinizi tek çare olarak görmekteyiz.

Önceki yıllarda okulumuz arazisine karşılık Fenerbahçe Spor klubü tarafından yaptırılan 3 okul ve 1 spor salonunun bedelinin Yüce devletimiz tarafından karşılanarak 120 yıllık köklü eğitim yuvamızın devamı konusunda gereken hassasiyeti göstermeniz en büyük dileğimizdir. 120 yıldır: İlkokul, Ortaokul, Lise düzeyinde eğitimin her kademesinde vatana pek çok evlat yetiştirmiş, yetiştirmekte olaneğitim yuvamızın AVM-Rezidansa dönüştürülmesi gibi durumun karşısında sesimizi duyurmak,  Osmanlı devletinin ve Ulu Hakanımız Abdülhamit han’ın mirası olan bu ocağın sönmemesi adına bizden desteğinizi esirgemeyeceğinizi umarak en derin saygı ve hürmetlerimizi sunarız.

                                                                                                                          İstanbul Anadolu Lisesi Ailesi

                                                                                                                              ( Eski Kenan Evren Lisesi)