MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, Bitlis Tatvan'da bir ortaokula Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'nın babasımn isminin verildiği iddialarım doğrulayarak, "Sadettin Aka'nın çalışma hayatı boyunca sergilemiş olduğu örnek davranışları ve İlçe'nin eğitimine sağlamış olduğu katkılarından dolayı Yönetmenlik kapsamında söz konusu okula Sadettin Aka Ortaokulu adının verilmesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonunca uygun bulunmuştur" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yüdmm'ın yanıtlaması üzere bir önerge verdi. Tatvan'da bir okula Müsteşar Suat Hayri Aka'nın babasımn isminin verildiği iddialarım anımsatan Tüm, "

TCDD'ye ait bir araziye hangi hukuki mevzuata dayandırılarak bir müsteşarm babasımn adıyla okul yaptırılmıştır?

Okula müsteşarın babasımn adının verilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme YönetmeÛği'ne uygun mudur?"

sorularım yöneltti: Bakan Yümaz, Tüm'ün önergesine Bitüs Valiliği'nden aldığı açıklama ile şu yanıtı verdi: "Okul arazisinin TCDD'ye değil İl Özel İdaresine ait olduğu, ancak bu arazi üzerinde çevrenin ihtiyacını karşılamayan ve oldukça yıpranan 5 derslikli İstasyon Ortaokulu mevcut iken, ihtiyaca binaen eski okul binasının yıküarak yerine 16 derslikli yeni okul binası inşa edildiği, okulun adım taşıyan Sadettin Aka'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'nın babası olduğu, Sadettin Aka'nın çalışma hayatı boyunca sergilemiş olduğu örnek davranışları ve İlçe'nin eğitimine sağlamış olduğu katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmenliğinin 16 ncı maddesi l'inci fıkrasının (ç) bendi kapsamında söz konusu okula Sadettin Aka Ortaokulu adının verilmesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonunca uygun bulunduğu, 23 Mayıs 2017 tarihinde okul inşaatma başlandığı ve 16 Kasım 2017 tarihinde de bitirildiği belirtilmektedir."

■ Umut ERDEM/ANKARA