Hakkındaki soruşturmayı gerekçe göstererek, hiçbir haklı neden ortada yokken üyenin görev yerini değiştiren kurum amirine tepki gösteren Şube Başkanımız Oktay Cebeci’nin, üyenin hakkını korumak amacıyla basın açıklaması yapacağını ve konuyu Ankara’ya taşıyacağını ifade etmesi, kurum amiri tarafından tehdit olarak algılanarak şikâyetçi olunmuştu.

Savcılık ise şikâyetçi olunan kişinin sendika yöneticisi konumunu, müştekinin makamını ve ifadelerde hukuka aykırı bir yön bulunmamasını göz ardı ederek kamu davası açmıştı.

Davayı karara bağlayan Kırşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından ve eylem başkaca bir suç tipine uymadığından beraat kararı verdi.

Karar sevindirici olmakla birlikte, sendika yöneticilerinin, üyelerinin haklarının ihlaline karşı gösterdikleri hassasiyetin, basın açıklaması yapacağı ve üst mercilere şikâyet yoluna gideceği yönündeki tepkisinin bile kamu yöneticilerince tehdit olarak algılanması, sendikal hakların ve faaliyetlerin gelişimi açısından kaygı vericidir. Bu tür bir iddianın bile ciddiye alınarak kamu davası açılması, sendikal faaliyet alanını daraltacak mahiyette olumsuz uygulamalara bir örnektir.

Kamu yöneticileri, sendikal haklara saygı duydukları, bunun gelişmesine katkıda bulundukları sürece, kamu hizmetleri layığıyla yürütülebilecektir. 

İddianame ve mahkeme kararı için tıklayınız