Mahmut BALCI

Mahmut BALCI

Tüm Makaleleri

  • 31°C
  • 33,20 %-0.11
  • 36,02 %-0.60
  • 2.546,09 %-2.11
  • 11.156 %0.15
  • 66.865 %0.37
  • 3.499 %0.03