Uzun süredir çalışmalı yapılan MTSK yönetmelik taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Taslakta çok önemli değişiklikler var. Bunlardan bazıları şöyle:

Daha önce bulunmayan römork sınıfı sertifika gelmiş.

Eğitim sürerleri önemli ölçüde değişmiş.

Trafik ve Çevre Bilgisi bütün sertifika sınıflarında 16 saat olmuş. ( Eski yönetmelikte A, G ve F=20;  B,D,E,H= 35 saat idi)

İlkyardım Dersi 8 saate inmiş (Eskisinde bütün sınıflarda 12 saat idi )

Motor ve Araç tekniği Bilgisi dersi bölümünden motor kelimesi çıkarılmış. Eğitim süreleri 6 saat olmuş. (Eskiden A=5; b=16; C,D= 20 F=10 saat idi G ve H sınıfında yoktu)

Direksiyon eğitim süreleri akan trafikte yapılacak eğitim esas alınarak A1 ve A 2 10; B 12; C ve E 25; D 30 saat olarak belirlenmiş. (Eskiden A,F 10; H 16,H motosiklet 15; B C=20; D,E= 45 saat idi) 

Eğitim yerinde değişiklik yapılmış. Direksiyon eğitimlerinin pistin yanı sıra simülatörle yapılma imkanı verilmiş. Eskiden direksiyon eğitiminin yarısı piste yarısı akan trafikte yapılırken eğitimin tamamının akan trafikte yapılması esası getirilmiş.

Direksiyon eğitiminde ek ders almak isteyenler için % 30 sınırı kaldırılmış (Direksiyon eğitimi sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmesi ve ilan edilen kurs ücreti üzerinden ödeme yapması halinde, belirtilen direksiyon eğitimi ders saat sayısının en çok % 30'u kadar yapılabiliyordu)
Sertifika için eğitim düzeyi ilkokula düşürülmüş. (Eskisi A1, A2, B, C, D, ve E sınıfı için en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiş olmak şeklinde idi)

Derslere devam edemeyenlere yapılacak telafi eğitimi için kursiyerin ücret ödemesi şartı getirilmiş. (Eskiden ücret alınmıyordu.) 

Sınavlarda dört dönem giriş hakkına ilaveten 1 mazeret sınavı hakkı verilmiş . 4 sınavda başarısız olana kursa kayıt yerine direksiyon eğitimi bölümüne katılma şartı getirilmiş.

Dersler Hafta içi ençok 20 iken  30 saate , günde en çok 4 saatten 6 saate çıkarılmış.

Bir araçla günde ençok 7 kişi eğitimi alabiliyordu bu sayı 8’e çıkarılmış.

B  sınıfı sertifikada 15 kişiye 1 araç şartı 20 kişiye çıkarılmış. C,D,E sınıfında ise 9 dan 15’e çıkarılmış.
Çalışma saatleri 8.00 ile 22.30 arasında iken 7.00-23.00 yapılmış.

Günlük planların yapılmasına  ilişkin hüküm  kaldırılmış,

Kursta Diğer personel isteğe bağlı olarak görevlendirilme getirilmiş. (Eskiden zorunluydu.)

Kurs öğreticiliğinde  ilk önce bölümle ilgili üniversite mezunluğu sora sertifika sahibi olma şartı şartı getirilmiş.

Elektronik ortam da sınav yapılabilme imkanı getirilmiş.

Teorik sınav her ders için ayrı değil tek sınav olarak 100 üzerinden değerlendirilecek.

Direksiyon eğitimi değerlendirme sınavlarında sınav süresi 15 dk. dan 30’ a çıkarılmış.

Sınav değerlendimesi değişmiş. 27 kriter konulmuş ilk 20 kriterden herhangi birini, sonraki 7 kriterden herhangi ikisini yapmayanlar başarısız olacak.

D

İREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMUNDAKİ KRİTERLER
1

Emniyet kemerini takm

ıyor, ayna ve koltuk ayarlarını kontrol etmiyor.
2

Arac

ı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor.
3

Emniyetli ve rahat kalk

ış yapamıyor.
4

Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor.

5

Kontrolsüz ve sinyal vermeden ç

ıkış yapıyor.
6

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymuyor.

7

H

ız kurallarına uymuyor.
8

Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayam

ıyor.
9

Önündeki arac

ı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.
10

Kavşak yaklaşımında ve kavşaklarda kurallara uygun davranış sergilemiyor.

11

Dönüşlerde (sağa-sola) dönüş kurallarına ve işaretlerine uymuyor, dönüş öncesinde sinyal vermiyor.

12

Trafik

ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, trafiğin polis tarafından yönlendirildiği durumlarda yönlendirmelere uymuyor.
13

Trafi

ği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıyor.
14

Araç kumanda pedallar

ına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemiyor
15

Vites de

ğiştirme becerisi ve vites değiştirmede araç kontrolü zayıf.
16

Direksiyon hâkimiyeti zay

ıf.
17

Araç kullan

ımı esnasında heyecanlı ve telaşlı bulundu.
18

E

ğimli yolda aracı durdurma ve kaldırma becerisi yetersiz.
19

Arac

ı geri viteste kullanma kurallarına uymuyor.
20

Araçlar

ın arasına park etme kurallarına uymuyor.
1

Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallar

ına uymuyor.
2

Işık, ısıtma ve havalandırma sistemlerine ait kumanda yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. Yakıt, yağ, şarj ve hararet göstergelerini ve anlamlarını bilmiyor.

3

Durma, duraklama, indirme ve park etme kurallar

ına uymuyor.
4

Yaya, okul ve hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor.

5

Di

ğer yol kullanıcılarına (çocuk, yaşlı, engelli ve bisikletli) geçiş hakkı vermiyor.
6

Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor.

7

Çevreye duyarl

ı (korna-gürültü) ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde araç kullanamıyor.

Sonuç olarak; Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün tüm paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alarak hazırlamış olduğu bu taslağı yine kamuoyuyla paylaşarak en ideali bulma çabası takdire şayandır.  Taslak çok önemli değişiklikler içermektedir. Milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı