yazar2 @ yazar.com

Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri adına toplu sözleşme masasına oturan sendikalar arasındaki, memurlara 2018-2019 yıllarında yapılacak zam ile ilgi görüşme süreci başladı.

Kamu İşveren Heyeti kanadı, istikrarın sürmesi, ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü dönem ve memurlara yapılacak zammın enflasyona etkisini göz önüne alarak, 2018-2019 yıllarının “hedeflediği enflasyon” oranında zam vermeyi teklif edecektir. Bunun bilincinde olan memurların büyük bir kısmı, yüksek bir zam beklentisi içinde değil zaten.

TCMB’nin enflasyon hedefi, 2018 yılı ve 2019 yılı için %5’tir. Merkez Bankasının 2012 yılından beri enflasyon hedefi hep %5 olmuştur. Gerçekleşen enflasyona baktığımızda, 2012 yılında yüzde 6,2; 2013’ te yüzde 7,4; 2014 yılında yüzde 8,2; 2015’te yüzde 8,8; 2016 yılında ise 8,5’tir.  Merkez Bankası da gayet iyi bilmektedir ki hedeflediği enflasyon oranı yine tutmayacaktır.  Bu durumda memurların tek güvencesi “gerçekleşen enflasyonla ile verilen zam arasındaki farkın” memurlara pazarlık masasında verilmesidir. Bu fark dönemlerin sonunda verildiğinden hükümetin her dönemde, bu farktan dolayı, altı aylık kazançları oluşacaktır. 

Gelelim sorumuzun cevabına;

Toplu sözleşme görüşmelerine başkanlık eden sendikanın kozları;

Yaklaşan seçimler ve ülkenin geçtiği dönemde iktidar partisinin güçlü bir halk desteğine ihtiyaç duyması ve en yüksek üyeye sahip olan sendikanın, organize olarak bu desteği sunma imkanına sahip olması,

İktidar partisinin ihtiyaç duyduğu kendi siyasi düşüncesine en uygun bürokrat havuzuna kaynaklık etmesi,

Sendikanın toplamsal ve siyasal söylemleri ile etkili bir propaganda gücüne sahip bulunması ve söylemlerinin iktidar partisi ile uyumlu olması,

Kamu İşveren Heyetinin kozları,

Yerel seçimler, başkanlık seçimi ve milletvekili genel seçimlerinin, yapılmasına daha uzun bir zaman olması nedeni ile memura verilecek zammın 2019’da yapılacak seçimlere yansımasının sınırlı kalacağı gerçeği,

Halkın nezdinde memurların, yaptıkları işe göre yüksek maaş aldığı algısı,

Siyasete atılmak isteyen sendikacıların, gelecekte birlikte siyaset yapacakları kişileri ve kurumu kızdırmaktan kaçınabilecekleri yönündeki algı,

Her ne kadar sendika memur atamalarında etkili gözükse de, bu etkiye siyasetin kapı aralaması ve istediğinde bu kapıyı kapayabilecek güce sahip olması,

Olağanüstü halde memurların grev ve benzeri eylemlere yanaşmasının zor gözükmesi,

Özel sektör ile kamu arasındaki maaş farkının yüksek olduğu şeklindeki halkın genel algısı,

Bu duruma göre kimin elinin daha güçlü olduğuna, kimin söylediğinin olacağına siz karar verin.