Abdullah DAMAR / Son Makaleleri

Abdullah DAMAR / Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
Gaziantep' te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Son olarak Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptım. Sosyal faaliyetler ve siyasetle ilgiliyim. Eğitim sen sendikasında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Milli eğitim bakalığının taşra teşkilatında şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptım. Aktif olarak siyasetle ugraşıyorum. İyi bir okuyucuyum. Gaziantep'te günlük olarak yayınlanan Gaziantep Ekspres Gazetesinde ve ajanskamu.com, mebpersonel.com, egitimciyiz.com, haber3.com gibi internet sitelerinde köşe yazıyorum.

Covid-19 Döneminde Öğrenme Kaybı

Covid-19 salgınının yarattığı can kaybı giderek artıp, eğitim-öğretime devam eden okulların da uzaktan eğitime geçmesinin tartışıldığı bu günlerde, belki tepkileri üzerimize çekeceğiz ama bir yıldır yaşanmakta olan salgının yol...
04 Nisan 2021

Disiplin Suçlarının Sicilden Silinmesi Tartışması

Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de, personellerinin özlük işlerini, meri mevzuata göre yerine getirmeleri ve hatta kolaylaştırmaları beklenir. Oysa son yıllarda özellikle öğretmenlerin yaşadığı...
30 Mart 2021

Grup Düşüncesi ve Ortak Akıl

Genel olarak bütün örgütlerde, özel olarak da eğitim örgütlerinde ve sendikalarda öğrenen örgüt, takım çalışması, işbirlikli hareket, ortak yönetim, birlikte yönetim gibi kavramlarla, örgütlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yaşamını...
22 Şubat 2021

Pandemi Döneminde Akran Öğreticiliği

Akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda en az ikili en fazla beşli öğrenci gruplarının akademik,...
14 Şubat 2021

Okul Profili Değerlendirme Projesinde Gelinen Aşama!

Haziran-2019'da, birçok eğitim sitesinde yayınlanan ‘Okul Gelişim Modelinin İlkeleri ve Okullardaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri' başlıklı bir yazı yazmış ve yazıda; ‘2023 Eğitim Vizyonu ilkelerinin hayata geçirilip, geçirilmediğini...
07 Şubat 2021

Tanzimat Öncesi Eğitim ve Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 1839 Layihası

Osmanlı Devleti topraklarında 18.Yüzyılın sonlarında itibaren kapitalist ilişkilerin gelişmeye başlamasıyla ordunun modernleştirilmesi anlamında ilk olarak askeri okulların açılmaya başlandığını, bunları Tanzimat döneminde diğer kademelerdeki...
31 Ocak 2021

Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller!

İnsanların tek başına yaşamaları sık rastlanan bir durum değildir. Çünkü işbölümü veya işbirliği yapmadan tek başlarına bütün işlerin üstesinden gelmeleri olanaksızdır. Çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanlar bir takım sosyal...
24 Ocak 2021

Demokratik Yurttaşlık Eğitiminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü

Demokratik bir toplumda yaşamak hemen hemen bütün bireylerin temel hedeflerinden birisidir. Bu anlamda demokrasinin ve demokrasi eğitiminin aileden başlayarak, erken çocukluk eğitimi ve ilkokul döneminde sürdürülüp, ileriki eğitim kademelerinde...
17 Ocak 2021

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Okullarımızda demokrasi eğitiminin ve demokrasi kültürünün gelişip yerleşmesi, ülkemizde de demokrasi kültürünün gelişmesine doğrudan katkı sağlar. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, ‘Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri'...
10 Ocak 2021

Gatto'dan Katılımcı Sınıf Örneği

John Taylor Gatto, ‘Eğitim; Bir Kitle İmha Silahı' adlı eserinde; okulun, insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu, modern pedagojnin esas işlevinin, nüfusu yönetilebilir kılmak olduğunu, insanların bir şekilde zorunlu eğitimin...
03 Ocak 2021

Demokratik Öğrenme-Öğretme Yöntemleri Demokratik Yaşamı Nasıl Destekler?

Demokrasinin varlığı, düşüncelerini açık bir biçimde ifade edebilen, eleştirel düşünebilen ve başkalarını, geçmişlerine ve kökenlerine bakmaksızın sayıp, savunabilen insanlara bağlıdır. Gençlere, örneğin bir proje veya bir konu...
27 Aralık 2020

MEB, Yazılı Sınavları İptal Etmelidir!

Aralık 2020 tarihi itibarıyla vaka sayıları, ölümler ve Covid-19 virüsünün bulaşma riski açısından pandemi döneminin en kötü günlerini yaşıyoruz. Bu nedenlerle 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilk ve orta dereceli okullar seyreltilmiş...
20 Aralık 2020

MEB, Yazılı Sınavları İptal Etmelidir!

Aralık 2020 tarihi itibarıyla vaka sayıları, ölümler ve Covid-19 virüsünün bulaşma riski açısından pandemi döneminin en kötü günlerini yaşıyoruz. Bu nedenlerle 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilk ve orta dereceli okullar seyreltilmiş...
20 Aralık 2020

Öğrenciler Okulda Ne Tür Sorumluluklar Üstlenebilir?

Öğrencilere, okullarda ve sınıflarda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında çeşitli görev ve sorumluluklar verilerek hem özgüven gelişimine, hem de demokratik toplumun katılımcı bir vatandaşı olarak yetişmesine olanak sağlanabilir....
13 Aralık 2020

Osmanlı'da İlk Modern Eğitim Müesseseleri

Birçok tarihçi Osmanlı Devleti'ni feodalizm, ticari kapitalizm ve sanayi kapitalizmi gibi tarihsel gelişim süreçlerini tam olarak yaşayamadan çarpık bir kapitalistleşme süreci geçirdiği şeklinde yorumlar. Bu sürecin sonucunda da feodalizmin...
06 Aralık 2020

Öğrenciler Okul Yaşamının Hangi Yönlerine Katılabilir?

Demokratik bir toplum yaratmada, çocukların, okullarda ve kendi sınıflarında edinecekleri demokratik davranışlar önemlidir. İlke olarak, okul yaşamının hemen her yönü öğrenci katılımına açıktır. Elbette uygulamada bu, yaşa göre ve...
29 Kasım 2020

Öğretmenler, Yeniden Atama Bekliyor!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi, çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden devlet memurluğuna dönebilmesini düzenliyor. Anılan Kanunun 'Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı bölümünde...
22 Kasım 2020

Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak için Aileler Neler Yapmalı?

Toplumumuzda, kitap okuma alışkanlığının düşük düzeylerde olmasının sonucu olarak, çocuklarımız da kitap okumuyor; kitapla tanışması gereken bebeklik, çocukluk dönemlerinde tanışmıyor ve bu olumsuz süreç ilkokul döneninde de devam...
15 Kasım 2020

Depreme Hazırlık Projesi Yaygınlaştırılmalıdır!

Türkiye, topraklarının yüzde 98'i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer alan bir deprem ülkesidir. En son 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı....
08 Kasım 2020

Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve Katılım

Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin kendilerini sürekli geliştirmek, mesleki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere adapte olmak, meslekle ilgili yeni uygulamaları yerinde görmek ve değerlendirmek, çeşitli platformlardaki meslektaşlarıyla...
02 Kasım 2020

Eğitim Yöneticisi Görevlendirmelerinde Kadınlara Pozitif Ayrımcılık!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara yönetici görevlendirilmesi, geçmişten bu yana çokça tartışılan konuların başında gelir. Biz de birçok yazımızda bu konuyu değişik boyutlarıyla gündeme getirmiştik. Bu yazımızda da...
25 Ekim 2020

Katılımcı Sınıflar Yaratmak İçin Neler Yapılabilir?

Demokratik öğrenim ya da okullarda demokrasinin deneyimlenmesi bağlamında, sınıfta çok çeşitli etkinlikler geliştirilebilir. Öğrencilerin, sınıfta daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturulması onların,...
18 Ekim 2020

Okullar, Demokrasiyi Öğretebilir

Eğitim ve demokrasi konusu birçok eğitimci tarafından incelenmiş, genç kuşaklara demokrasinin, eğitim yoluyla kavratılabileceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bu konuda ilk olarak, okullarda demokrasi başka şeylerin öğretildiği...
11 Ekim 2020

Çocuğun İyi Olma Hali Ne Demektir?

Çocuğun iyi olma hali, çocuğun yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu anlamda ilk olarak çocukluk kurgusunun...
04 Ekim 2020
11°
açık
Günün Anketi Tümü
MEB'in 20 Bin Öğretmen Atama Takvimini Doğru Buluyor musunuz?
MEB'in 20 Bin Öğretmen Atama Takvimini Doğru Buluyor musunuz?
Namaz Vakti 11 Nisan 2021
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:10
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10