Abdullah DAMAR / Son Makaleleri

Abdullah DAMAR / Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR

Laiklik Devlet, Sekülerlik Toplumla İlgilidir!

Sol-sosyalist partiler ve bazı eğitim sendikaları yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup entelijensiya; öteden beri tartışmalı olan ancak son dönemde giderek berraklaşan laiklik-sekülerlik gibi kavramları yerli yerine oturtmadan, kavram...
24 Mayıs 2020

Disiplin Cezalarında Karar Süresinin Aşılması Cezayı Ortadan Kaldırır mı?

Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı...
17 Mayıs 2020

Etkili Okulu Yaratan Faktörler Nelerdir?

1930'larda Barnard etkililiği, örgütün amaçlarına ulaşma derecesi olarak tanımlamıştır. Etkenlik ise örgüt girdilerinin, istenilen çıktılara ulaşma derecesi olarak tanımlanmıştır. Bu iki kavram arasında denge kuran okul 'Etkili...
10 Mayıs 2020

Norm Kadro Yönetmeliği ve Toplu Sözleşme Hükümleri Resmi Yazılarla Yok Sayılamaz!

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine ara vererek, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana üçüncü kez resmi açıklama yapıp, öğretmenlerin...
03 Mayıs 2020

İdari İzinle, Rapor Çakışması Durumunda Ek Ders Ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanması öngörülen ikinci ara tatilin 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanmasını; 23 Mart-30...
29 Nisan 2020

“Etkili Okul”da Tarihsel Süreç

1930'larda Barnard etkililiği, örgütün amaçlarına ulaşma derecesi olarak tanımlamıştır. Etkenlik ise örgüt girdilerinin, istenilen çıktılara ulaşma derecesi olarak tanımlanmıştır. Bu iki kavram arasında denge kuran okul 'Etkili...
28 Nisan 2020

Okullarda Öğretmen Performansını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Okulların örgütsel hedeflerine ulaşabilmeleri için yapılması gereken en önemli çalışmalardan biri öğretmenlerin gereken performansı göstermesinin koşullarını organize ederek, onnların, okulun amaçları doğrultusunda çalışmalarının...
19 Nisan 2020

Freire'e Göre Öğretmenlerin Nitelikleri

20. yüzyılın en önemli eğitimcilerinden biri olan Paulo Freire, hukuk eğitimi almasına rağmen akademik kariyerini eğitim alanında sürdürerek, 1970'li yıllarda ‘Eleştirel Pedagoji' akımının ilk eserlerini ve ilk fikirlerini oluşturdu....
12 Nisan 2020

Uzaktan Eğitim Çalışmaları ve Zoom Riskleri!

Eğitim-Öğretime, korona virüs nedeniyle ara verilmesinden bu yana yaklaşık bir ay geçti. Bu süre içinde Milli Eğitim Bakanlığının organize ettiği, televizyon kanallarından yapılan video kayıtları ve EBA (Eğitim-bilişim ağı) üzerinden,...
06 Nisan 2020

Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma Nedir, Nasıl Aşılır?

Yabancılaşma kavramı konusunda Alman düşünür Hegel önemli tespitler ortaya koymasına rağmen, kavrama gerçek anlamda merkezi bir rol atfeden ilk düşünür Karl Marx'tır. Marx'ta yabancılaşma kavramı; insanın kendi doğasından,...
29 Mart 2020

Eğitim Sendikalarında İç Demokrasi!

Demokrasi, iktidarın halkçı kökenli olduğunu savunan ve iktidarı halka dayandıran teoridir. Amerika başkanlarından Abraham Lincoln'ün çok ünlü olmuş 'Demokrasi halkın, halk için, halk tarafından yönetimidir.” tanımına göre...
22 Mart 2020

Etkili Okul Kavramı ve Okullarımız

Etkili okul; farklı zekâ ve yetenekteki her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve estetik yönden gelişmesine olanak sağlayan bir okul veya farklı zekâ ve yetenekteki her öğrenciye bilgi ve becerileri öğretmekte başarıyı hedef alan...
17 Mart 2020

İdare, Bakanlık Görüş Yazısının Hilafına İşlem Yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığının, özellikle taşra birimlerinde, öğretmenlerin mesleki ve özlük haklarına ilişkin kimi iş ve işlemlerin, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından bazen yavaşlatıldığı, bazen Bakanlıktan...
08 Mart 2020

Öğretmen Gözüyle Öğrenci Davranışları

Öğretmen odalarının en güncel tartışma konularının başında yeni kuşak öğrencilerin davranışlarının, eski öğrencilere göre daha olumsuz bir noktada olduğu, gelir. Öğrencilerin büyüklerine saygısından, akranlarıyla iyi geçinmesine;...
03 Mart 2020

Sınıf Geçmenin Zorlaştırılması Sorunları Çözer mi?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, 22 Şubat 2020 tarihinde basına yaptığı açıklamayla; liselerde sınıf geçme ve kalmaya ilişkin mevzuat düzenlemesi yaptıklarını, okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını,...
23 Şubat 2020

Okullar, Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor?

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri bir süreç olarak varlığını sürdüren iletişimin insan hayatına olan etkisi birçok kez incelenmiş ve yüzlerce kez tanımı yapılmıştır. 'Bilgiyi paylaşma etkinliği” ya da 'insanlar arasında...
16 Şubat 2020

Okul Müdürlerinin Eğitim Düzeyinde Yetersizlik!

Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin göreve başlamadan önce ve görev sırasında aldıkları eğitimler, öğrencilerin eğitim hayatını doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. TALIS 2018'de okul müdürlerine, okul müdürü olmadan önce veya...
09 Şubat 2020

Okullarda Kültürel Çeşitliliğe ilişkin Politikalar Uygulanıyor mu?

Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi TALIS-2018'de, başkaca birçok konunun yanında, ilk kez okullarda kültürel çeşitliliğe ilişkin uygulanan politikalar da incelenmiştir.Kültürel çeşitliliğe ilişkin politikaları şu şekilde sıralayabiliriz;...
02 Şubat 2020

Sembollerle Hoşgörüsüzlük!

Birgün Gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm ve istismar gibi travmatik olaylar karşısında yürütülen önleme hizmetlerinin programlarını Nisan 2019'da...
28 Ocak 2020

Okullarda Çeşitlilik ve Eşitliğe Uygun Politikalar Nelerdir, Ülkemizde Durum Ne?

Okullarda Çeşitlilik ve Eşitliğe Uygun Politikalar Nelerdir, Ülkemizde Durum Ne? Yaşadığımız zaman diliminde çeşitlilik gösteren öğrenci kuşaklarıyla çalışmak istisnai durumlar olmaktan çıkmış, pek çok öğretmen için artık gerçekliğin...
26 Ocak 2020

İşbirliğinin Düşük, Rekabetin Yüksek Olduğu Eğitim Sistemi Başarıyı Getirir mi?

Öğrenciler arası işbirliğinin öğrenmede, rekabetten daha etkili olduğu bugüne kadar yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış, bilinen bir sonuçtur. Bu anlamda PISA-2018'de,  öğrencilerin değerlendirmelerinden hareketle 'öğrenci...
19 Ocak 2020

Öğretmenler, Sınıfta Zamanı Nasıl Kullanıyor?

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından 2018 yılında üçüncü kez uygulanan Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi. TALIS; çeşitli ülkelerde uygulanan eğitim politikalarını ve bu politikaların okullardaki yansımalarını...
12 Ocak 2020

Özel Rehabilitasyon Öğretmenlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları

Eğitim hakkı, en önemli insan haklarından biri olması ve devlet tarafından bütün bireylere eşit ve parasız bir şekilde sağlanması anlamında, kamusal nitelikli olması gereken bir haktır. Bu anlamda, Öğretmenlik Meslek Kanununun hazırlanıp,...
05 Ocak 2020

Öğretmenler Sınıfta Grup Çalışmalarını Hangi Sıklıkta Kullanıyor

  Sınıfta, öğrencilerin problem çözme sırasında bilgiyi değerlendirmelerini, bütünleştirmelerini ve uygulamalarını gerektiren öğretim etkinlikleri, genellikle grup çalışmalarında ortaya çıkar. Bu etkinlikler, bilişsel etkinleştirme...
29 Aralık 2019
banner51
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Ne Zaman Toplu Sözleşmeye Dahil Edilmeli?
Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Ne Zaman Toplu Sözleşmeye Dahil Edilmeli?
Namaz Vakti 28 Mayıs 2020
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:19