Abdullah DAMAR / Son Makaleleri

Abdullah DAMAR / Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
Gaziantep' te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Son olarak Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptım. Sosyal faaliyetler ve siyasetle ilgiliyim. Eğitim sen sendikasında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Milli eğitim bakalığının taşra teşkilatında şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptım. Aktif olarak siyasetle ugraşıyorum. İyi bir okuyucuyum. Gaziantep'te günlük olarak yayınlanan Gaziantep Ekspres Gazetesinde ve ajanskamu.com, mebpersonel.com, egitimciyiz.com, haber3.com gibi internet sitelerinde köşe yazıyorum.

Öğrenme için Değerlendirme İlkeleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılından itibaren ilk ve orta öğretim kademelerinde ağırlıklı olarak süreç odaklı değerlendirme sistemine geçti. Aslında süreç odaklı değerlendirme ile ilgili çalışmalar birkaç yıldır...
10 Aralık 2023

Sınıf Yönetimi İlkelerini Uygulamak

Sosyal medyada bir tartışma sırasında, çocukların olumsuz davranışlarından yakınan, onları susturmaya çalışan, sınıf tekrarının çok zor olması nedeniyle otorite kuramadığını söyleyen, çocukları notla tehdit etme dışında başka...
19 Kasım 2023

Sınıfta Yaratıcılığı Sağlayan ve Engelleyen Unsurlar

Sınıfta Yaratıcılığı Sağlayan ve Engelleyen Unsurlar Yaratıcılık, her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü,...
01 Ekim 2023

Vilayet Maarif Meclislerinin Kurulması

Osmanlı Devleti'nde eğitimin modernleşmesi sürecinde 1869 yılında yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizarnnamesinin önemi büyüktür. Bu nizamnamenin 143. maddesinde, Vilayet Maarif Meclislerinin kurulacağı ve bu meclisin başkanlığını...
23 Nisan 2023

İlk Maarif Müdürlüğü Ne Zaman Kuruldu?

Eğitim tarihini incelemek, eğitim sisteminin bugününü anlamak ve bugüne ilişkin çözüm önerileri geliştirmek açısından çok önemlidir. 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizâmnâmesi vilâyet maârif idari teşkilatı hakkında bazı...
09 Nisan 2023

76.Madde Şube Müdürleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun istismar edilen iki düzenlemesi vardır. İlki, 59,60..maddelerde düzenlenen ‘İstisnai memurluklar'; ikincisiyse, 76.maddede düzenlenen ‘Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi'dir....
27 Mart 2023

Eğitim Nedir, Ne Değildir?

Eğitim, insanoğlunun öğrenme ile ilgili yetilerinin ortaya çıkmasıyla başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreçtir. Eğitimin, insanları etkileyen iki işlevi vardır. İlki; bireye kişilik, yetenek ve değer kazandırır. Bu yönüyle bireyseldir....
13 Mart 2023

Disiplin Soruşturmasında Soruşturma Raporu Nasıl Hazırlanır?

Disiplin soruşturmasının önemli aşamalarından biri de onay alma, ifade alma, tanık dinleme, lehte ve aleyhte delil toplama aşamalarının tamamlanmasının ardından soruşturma raporunun düzenlenmesidir. Soruşturma raporunun nasıl hazırlanacağına...
05 Mart 2023

Türkiye Halkı Neden Sağcı?

Yapılan bürün araştırmalarda, cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye halkının siyasal tercihini yüzde 60 -70 sağ, yüzde 30-40 sol partilerden yana kullandığını; sol bir siyasal partinin kısa bir dönem hariç tek  başına iktidar olamadığını;...
19 Şubat 2023

Disiplin Soruşturmasında Tutanak Örneği Verilir mi?     

        Disiplin soruşturmaları yürütülürken, özellikle genç memurların haklarını bilmesi çok önemlidir. Çünkü hakların bilinmesi soruşturmanın her evresinde kamu görevlisinin mağdur olmamasını sağlar....
05 Şubat 2023

Disiplin Cezalarının Affı Gündeme Alınmalıdır!

Disiplin cezası ne demektir? Disiplin cezaları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine ve hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Disiplin cezaları ve kamu yararı ilişkisi...
15 Ocak 2023

Öğretmenlerin 2023 Yılında MEB'den Beklentileri

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'ü yıldönümü, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ekonomik krizden çıkış beklentileri arasında 2023 yılına girdik. 2023 yılı, eğitim sistemimiz ve sistemden etkilenen bütün yurttaşlar açısından...
01 Ocak 2023

Disiplin Hukukunda Kanunilik İlkesi

Toplumun bütün bireylerinin uymak zorunda olduğu anayasal ve yasal kurallar olduğu gibi, kamu görevlilerinin de statüleriyle ilgili kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu anlamda kamu görevlilerinin, statülerine ilişkin hükümlere uymaması sebebiyle...
08 Aralık 2022

Uzman/Başöğretmenlik Sınav Süreci Sarı sendikaların foyası meydana çıkardı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreç, bugüne kadar hiç yaşanmayan önemli bir gelişmeyi açığa çıkardı. Bu gelişme, siyasal görüş ve sendika ayrımı yapılmaksızın öğretmenlerin birbirleriyle iletişime geçmesidir. Bu önemli...
15 Kasım 2022

Okulu Çürüten Öğrenme Yöntemi; Yarışmacı Öğrenme!

Okul; dar anlamda, öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticileri ve diğer çalışanlardan oluşan bir öğrenme sistemi; geniş anlamda ise veliler ve okul çevresindeki diğer unsurların da katıldığı, bütün unsurların birbiriyle iletişim ve etkileşim...
07 Kasım 2022

Yetenek ve Beceri Derslerinden Neden DYK Açılmıyor?

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlaması ile ortaya çıkan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer yandan eğitim bireye kişilik, değer ve yetenek kazandırdığı için bireysel; bireyi toplumsallaştırdığı,...
06 Eylül 2022

Eğitim Sisteminin Genel Sorunlarına Bakış

Türkiye eğitim sisteminin genel sorunlarına bakacak olursak;  İlki, 12 Eylül darbesiyle hayata geçirilen neoliberal sistemin eğitime yansıması anlamına gelen özelleştirme ve ticarileştirme sonucunda ortaya çıkan niteliksizleşme ve eğitim...
31 Ağustos 2022

Standart Okul Eğitiminin Dramatik Sonuçları

Kapitalist sistemin bugün geldiği aşama, hem sistemin yürüyemez halde olduğunu, hem de sonuçları itibarıyla insanlığa mutluluk getirmediğini apaçık gösteriyor. Özellikle eğitimin, emeğin yeniden üretimi ve kurulu düzene uygun, itaatkâr...
05 Temmuz 2022

Şeflere de, 3600 Ek Gösterge Verilmelidir!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi bu kanuna tabi memurların sınıflandırmasını düzenlemiştir. 36. maddeye göre, 'Bu Kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit...
13 Haziran 2022

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Bağlamında Öğretmenlik Meslek Kanunu!

14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanununun 3.maddesinin 4.fıkrası, öğretmenlik mesleğini; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayırmış, 6.maddede...
05 Haziran 2022

İlk Darülmuallimin Nizamnamesi (1851)

Eğitimin; bir ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olduğu yaşanan deneyimler ve yapılan akademik çalışmalarla ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Bu anlamda şunu söylemek yanlış olmayacaktır;...
23 Mayıs 2022

Sözlü Sınavların Sosyoekonomik Arka Planı

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen alımlarıyla başlayan, Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlileri alımıyla devam eden ve son olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eğitim ve sosyal hizmetler uzmanı alımıyla...
15 Mayıs 2022

Sosyal Gruplar ve Örgütlere Etkisi

Geçmişten günümüze toplumsal yaşam içinde insanlar çeşitli konular, ilgi alanları, ihtiyaçlar, beğeniler ve belirli amaçlar için bir araya gelmiş, ilişki ağları oluşturmuştur. Bu ilişki ağları zamanla düzenli bir araya gelişleri,...
08 Mayıs 2022

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçimi Nasıl Yapılır?

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçimi Nasıl Yapılır? Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri, Milli Eğitim Bakanlığının Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci aldığı ve kamuoyunda 'Proje okulu” olarak bilinen...
18 Nisan 2022
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 22 Şubat 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı