Abdullah DAMAR / Son Makaleleri

Abdullah DAMAR / Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
Gaziantep' te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Son olarak Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptım. Sosyal faaliyetler ve siyasetle ilgiliyim. Eğitim sen sendikasında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Milli eğitim bakalığının taşra teşkilatında şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptım. Aktif olarak siyasetle ugraşıyorum. İyi bir okuyucuyum. Gaziantep'te günlük olarak yayınlanan Gaziantep Ekspres Gazetesinde ve ajanskamu.com, mebpersonel.com, egitimciyiz.com, haber3.com gibi internet sitelerinde köşe yazıyorum.

Öğretmenleri Bekleyen Nepotik Tehlike; Adaylık Değerlendirme Komisyonu

Öğretmenlik Meslek Kanununun apar-topar TBMM'ye sevk edilip; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmesiyle; meclis genel kurulunda da herhangi bir değişikliğe uğramadan kanunlaşacağı...
16 Ocak 2022

Kamu Personelinde Ast-Üst İlişkileri Nasıldır?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyareti sırasında, bir okul bahçesinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve basının önünde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürünü azarlamasıyla...
12 Ocak 2022

Yüz Yüze Eğitime Devam Ancak…

22 Kasım 2021 tarihinde, ilk ve orta öğretim kurumları, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ilk döneminin 2.periyoduna başlayacak. 6 Eylül-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitimde alınması gereken tedbirlerle ilgili bütün çağrılara...
21 Kasım 2021

Eğitim, İş Yaşamı İlişkisi

Geçmiş yıllarda, özellikle de neoliberal dönem öncesi uygulanan ‘Refah devleti' döneminde, çocuğuna eğitim aldırmak, toplumun alt ve orta sınıflarının, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için yapabilecekleri en önemli yatırımların...
03 Kasım 2021

Okullarda Yaratıcı Okuma Faaliyetleri Geliştirilebilir mi?

Okuma ve anlama, okuma becerileri Türkçe disiplininin önemli bölümleridir. Özellikle okunan bir metnin zihinsel haritasının çıkarılması, kritiğe tabi tutulması okuma becerisinde önemli bir yere sahiptir. Hem ilk ve orta öğretim kademelerinde...
21 Eylül 2021

Eğitim Harcamalarının Profili Ne Anlatıyor?

Eğitime ayrılan kaynaklar, hem bir ülkenin o andaki yöneticilerinin eğitime verdiği önemi ortaya koyması bakımından, hem de ülkenin geleceğinin ne yönde değişeceğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü geçmişten günümüze ülkelerin...
23 Ağustos 2021

Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalıdır!

Öğretmenlik mesleği; Mili Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde, 'Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin...
17 Temmuz 2021

Öğrenmeyi Etkileyen Öğretmen Özellikleri

Bir eğitim sisteminde aktif bir şekilde görev yapan öğretmenlerin mesleki deneyim süreleri, mesleki gelişim etkinliklerine katılma durumları, mesleki gelişim ihtiyaçları ve iş doyumları öğrenci başarısı ile ilişkili sayılan faktörler...
11 Temmuz 2021

Öğrenme Yoksulluğu Büyüyor, Önlem Alınmalı!

Öğrenme yoksulluğu basit bir metni okuyamamak ve/veya okuduğunu anlayamamak olarak tanımlanmıştır. Kavram, çok geniş kapsamlı gözükse de aslında ölçülebilir bir kavram. Bu anlamda öğrenme yoksulluğu, okullaşan ama okumada temel düzeyde...
27 Haziran 2021

Telafi Eğitimi Nasıl Olacak?

Eğitim kamuoyunun, ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği; covid-19 salgını süresince okulların uzun süre yüzü yüze eğitime kapalı olması nedeniyle...
20 Haziran 2021

İI Milli Eğitim Disiplin Kurulu Tarafsız mı?

İI Milli Eğitim Disiplin Kurulu Tarafsız mı? Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlandığı sırada, kamuoyunda özellikle Cumhurbaşkanının, bütün devlet memurlarının...
23 Mayıs 2021

Genç Öğretmenin Tükenmişliği

Son ayların sosyal medya gündeminin  önemli konularından birisi öğretmen atamaları.  Bu yıl açıklanan fakat tatminkâr olmayan 20 bin atama takvimi açıklandıktan sonra sosyal medyada bu gündem daha yoğun bir şekilde ek 40 bin atama...
16 Mayıs 2021

Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları

Feodal üretim tarzının hâkim olduğu Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri, kuruluştan Tanzimat dönemine gelinceye kadar, tıpkı Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi, devletin görev alanı dışında kalmıştır. Çünkü...
25 Nisan 2021

Öğretmen Ataması, Dağılımı ve Özlük Haklarında Dengesizlik

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında bütün alanlarda toplam 20 bin öğretmen atama takviminin açıklanması ve bugüne kadar herhangi bir yetkilinin ağzından ek atamaya ilişkin olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmaması, ataması yapılmayan...
19 Nisan 2021

Okul Sosyal Hizmeti

Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmelerini sağlamak...
11 Nisan 2021

Covid-19 Döneminde Öğrenme Kaybı

Covid-19 salgınının yarattığı can kaybı giderek artıp, eğitim-öğretime devam eden okulların da uzaktan eğitime geçmesinin tartışıldığı bu günlerde, belki tepkileri üzerimize çekeceğiz ama bir yıldır yaşanmakta olan salgının yol...
04 Nisan 2021

Disiplin Suçlarının Sicilden Silinmesi Tartışması

Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de, personellerinin özlük işlerini, meri mevzuata göre yerine getirmeleri ve hatta kolaylaştırmaları beklenir. Oysa son yıllarda özellikle öğretmenlerin yaşadığı...
30 Mart 2021

Grup Düşüncesi ve Ortak Akıl

Genel olarak bütün örgütlerde, özel olarak da eğitim örgütlerinde ve sendikalarda öğrenen örgüt, takım çalışması, işbirlikli hareket, ortak yönetim, birlikte yönetim gibi kavramlarla, örgütlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yaşamını...
22 Şubat 2021

Pandemi Döneminde Akran Öğreticiliği

Akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda en az ikili en fazla beşli öğrenci gruplarının akademik,...
14 Şubat 2021

Okul Profili Değerlendirme Projesinde Gelinen Aşama!

Haziran-2019'da, birçok eğitim sitesinde yayınlanan ‘Okul Gelişim Modelinin İlkeleri ve Okullardaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri' başlıklı bir yazı yazmış ve yazıda; ‘2023 Eğitim Vizyonu ilkelerinin hayata geçirilip, geçirilmediğini...
07 Şubat 2021

Tanzimat Öncesi Eğitim ve Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 1839 Layihası

Osmanlı Devleti topraklarında 18.Yüzyılın sonlarında itibaren kapitalist ilişkilerin gelişmeye başlamasıyla ordunun modernleştirilmesi anlamında ilk olarak askeri okulların açılmaya başlandığını, bunları Tanzimat döneminde diğer kademelerdeki...
31 Ocak 2021

Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller!

İnsanların tek başına yaşamaları sık rastlanan bir durum değildir. Çünkü işbölümü veya işbirliği yapmadan tek başlarına bütün işlerin üstesinden gelmeleri olanaksızdır. Çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanlar bir takım sosyal...
24 Ocak 2021

Demokratik Yurttaşlık Eğitiminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü

Demokratik bir toplumda yaşamak hemen hemen bütün bireylerin temel hedeflerinden birisidir. Bu anlamda demokrasinin ve demokrasi eğitiminin aileden başlayarak, erken çocukluk eğitimi ve ilkokul döneminde sürdürülüp, ileriki eğitim kademelerinde...
17 Ocak 2021

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Okullarımızda demokrasi eğitiminin ve demokrasi kültürünün gelişip yerleşmesi, ülkemizde de demokrasi kültürünün gelişmesine doğrudan katkı sağlar. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, ‘Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri'...
10 Ocak 2021
Günün Anketi Tümü
Öğretmen maaşı şu şartlarda en az ne kadar olmalı?
Öğretmen maaşı şu şartlarda en az ne kadar olmalı?
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı